ปูนกาวซีเมนต์

ขายส่งปูนกาวซีเมนต์ตราเสือ ซิลเวอร์ ปูนกาวซีเมนต์ตราทีพีไอ M500 ปูนกาวซีเมนต์ตราจระเข้ เขียว สำหรับร้านค้า โครงการก่อสร้าง ไซด์งานต่าง ๆ ผู้รับเหมา และผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย

ปูนกาวซีเมนต์ ตราทีพีไอ M 500
ปูนกาวซีเมนต์ตราทีพีไอ  M 500 เป็นปูนกาวสำหรับติดกระเบื้อง ปูพื้นหรือบุผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร ปูนกาวซีเมนต์ตราทีพีไอมีคุณสมบัติให้แรงยึดเกาะติดสูง แห้งเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ปูนกาวซีเมนต์ทีพีไอ มีให้เลือก 2 ขนาด ขนาด 5 กก. และขนาด 20 กก.

ปูนกาวซีเมนต์ ซิลเวอร์ซีรีย์ ตราเสือ แดง
ปูนกาวซีเมนต์ ซิลเวอร์ซีรีย์ ตราเสือ สูตรแห้งเร็ว มีสารผสมเพิ่มทำให้แห้งตัวเร็ว เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็วสูง ได้ผลงานรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถทำงานได้รวดเร็ว ประหยัดค่าแรงงาน ปูนกาวซีเมนต์ ซิลเวอร์ซีรีย์ มีสารผสมเพิ่มความยึดเกาะพิเศษ ทำให้มีแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิว และกระเบื้องสูง ลดปัญหาการหลุดร่อนของกระเบื้อง

ปูนกาวซีเมนต์ ซิลเวอร์ ซีรีย์ ตราเสือ ฟ้า
ปูนกาวซีเมนต์ ซิลเวอร์ ซีรีย์ ฟ้า สำหรับกระเบื้องขนาดเล็ก สูตรแห้งตัวเร็วมีสารผสมเพิ่มทำให้แห้งตัวเร็ว สำหรับงานที่ต้องการความเร็วสูง ได้ผลงานรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถทำงานได้รวดเร็ว ประหยัดค่าแรงงาน สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดเล็ก ที่ต้องการการแห้งตัวที่เร็ว

ปูนกาวซีเมนต์ โกลด์ ซีรีย์ ตราเสือ ชมพู
ปูนกาวซีเมนต์ โกลด์ ซีรีย์ ตราเสือ ชมพู มีสารผสมเพิ่มความยึดเกาะพิเศษ ทำให้มีแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิว และกระเบื้องสูง ลดปัญหาการหลุดร่อนของกระเบื้อง ลดปัญหาการหลุดร่อนของกระเบื้อง เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา กระเบื้องโมเสก

ปูนกาวซีเมนต์ ตราอินทรี
ปูนกาวซีเมนต์ตรานกอินทรี ใส่สารเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้มีการยึดเกาะได้มากขึ้น ทำให้ปูนกาว เหนียว ยึดเกาะกระเบื้องใหญ่ได้ดี กระเบื้องผนังไม่ลื่นไหล มีระยะเวลาปรับตำแหน่งกระเบื้อง อย่างเพียงพอและไม่หลุดร่อน

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ เขียว
ปูนกาวซีเมนต์จระเข้เขียว ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และวัสดุผสมพิเศษอื่น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง สำหรับพื้นและผนัง  กาวซีเมนต์จระเข้เขียวใช้สำหรับงานปูกระเบื้องเชรามิคทั่วไปใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายในอาคาร

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้แดง
ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้แดง ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเคมีผสมเพิ่มชนิด พิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ทำให้การยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับปูกระเบื้องสระว่ายนํ้า (กระเบื้องเซรามิค) กระเบื้อง ขนาดใหญ่ กระเบื้องดูดซึมนํ้าตํ่า หินอ่อน และหินแกรนิต ใช้ได้ทั้ง งานพื้นและผนัง ภายในและภายนอกอาคาร

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้เงิน
ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้เงิน ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทราย และวัสดุเคมีอื่นๆผสมเพิ่มเป็นพิเศษ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู การปูผนังหินอ่อน, แกรนิต ไม่ต้องใช้ตะขอยึดสำหรับงานภายในอาคาร

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ทอง
กาวซีเมนต์จระเข้ทอง มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทราย,ผงลาเท็กซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพของกาวซีเมนต์ให้ดีขึ้น และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง มีการยืดหยุ่นที่ดี ทนทานในทุกสภาพภูมิอากาศ  ใช้ปูทับกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องได้ทุกชนิดภายใน

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ฟ้า
ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ฟ้า ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทรายละเอียดคัดพิเศษ และวัสดุเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง สำหรับงานพื้นและผนัง ปูง่ายติดแน่น

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้เนเจอรัลสโตน เมท
ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้เนเจอรัลสโตน เมท เป็นกาวซีเมนต์ มีส่วนผสมของซีเมนต์ขาวชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติ ลดการเกิดคราบขาวได้ดี เหมาะสำหรับการปูหินธรรมชาติและ กระเบื้องทุกชนิดได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ทั้งพื้นและผนังที่ทำจากคอนกรีต ผนังก่ออิฐ และผนังปูฉาบ

กาวซีเมนต์ ตราจระเข้แพลทินัม
กาวซีเมนต์ ตราจระเข้แพลทินัม กาวซีเมนต์ที่เหมาะสำหรับงานเร่งด่วน เปิดหน้างานได้เร็ว เป็นกาวซีเมนต์ชนิด โพลิเมอร์ โมดิฟรายด์ ชนิดแห้งตัวได้เร็วเหมาะสำหรับงานเร่งด่วน งานซ่อมแซม เนื้อกาวมีความยืดหยุ่นตัวสูงสามารถปูกระเบื้องได้ทุกชนิด

ปูนกาวซีเมนต์ ตราลูกดิ่ง
ปูนกาวติดกระเบื้อง ตราลูกดิ่ง เป็นกาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง สามารถปูกระเบื้องได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ผลิตเพื่อใช้กับงานติดกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องดินเผา ,กระเบื้องเซรามิค ,กระเบื้องพอร์ซเลน,แกรนิตโต้  หรือหินอ่อน หินแกรนิต ที่ผิวติดกาวไม่เรียบและมันเกินไป มีคุณสมบัติในการยึดติดที่คงทนกว่าปูนซีเมนต์ทั่วไป

ปูนกาวซีเมนต์ ตราตุ๊กแก
ปูนกาว ตราตุ๊กแก ( เวเบอร์ ) กาวซีเมนต์คุณภาพสูง เป็นกาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องที่ไม่ดูดซึมน้ำทุกชนิด หินอ่อน หินแกรนิตมีสารยึดเกาะพิเศษ ทำให้เวลาปูกระเบื้องบนผนังและกระเบื้องไม่ลื่นไหลและไม่หลุดร่อน สามารถปูได้บนพื้นซีเมนต์ คอนกรีต ยัปซั่มบอร์ดและปูทับกระเบื้องเดิม  มีแรงเหนียว แรงยึดเกาะสูง 2 เท่าปูนกาว

ปูนกาวซีเมนต์ ตราตุ๊กแก วิส

ปูนกาวซีเมนต์ ตราตุ๊กแก วิส มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากแสงแดด) พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้้ 24 ชั่วโมง สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

ราคาปูนกาวซีเมนต์

ราคาปูนกาวซีเมนต์ที่แสดงนี้ สามารถสอบถาม หรือ ขอราคาเพื่อรับส่วนลดพิเศษ สำหรับร้านค้า ผู้รับเหมา โครงการก่อสร้าง หรือตัวแทนจำหน่าย

ปูนกาวซีเมนต์สำหรับงานปูกระเบื้อง ปูพื้นหรือบุผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร ราคาประหยัด

ราคาปูนกาวซีเมนต์ ราคาปูนกาวซีเมนต์
(รับเองหน้าโรงงาน สระบุรี)
ราคาปูนกาวซีเมนต์ ตราทีพีไอ 125
ราคาปูนกาวซีเมนต์ ตราเสือซิลเวอร์ซีรีย์ แดง 100
ราคาปูนกาวซีเมนต์ ตราเสือ โกล์ด ชมพู
ราคาปูนกาวซีเมนต์ ตราเสือ ซิลเวอร์ซีรีย์ ฟ้า 100
ราคาปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ เขียว 172
ราคาปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ ฟ้า 135
ราคาปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ ทอง 630
ราคาปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ เนเจอรัลสโตน เมท
ราคาปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ แพลทินัม
ราคาปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ เงิน 365
ราคาปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ แดง 195
ราคาปูนกาวซีเมนต์ ตราอินทรี 108
ราคาปูนกาวซีเมนต์ ตราลูกดิ่ง 107
ราคาปูนกาวซีเมนต์ ตราตุ๊กแก 178.02

ปูนกาวซีเมนต์ แต่ละยี่ห้อ

ปูนกาวซีเมนต์ ตราทีพีไอ M500

กาวซีเมนต์ ทีพีไอ M 500 สำหรับติดกระเบื้อง ปูพื้นหรือบุผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง มีเวลาในการใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการจัดตกแต่งกระเบื้องได้พอเหมาะ สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

ปูนกาวซีเมนต์ ซิลเวอร์ซีรีย์ ตราเสือ

ปูนกาวซีเมนต์ ซิลเวอร์ซีรีย์ ตราเสือ สูตรแห้งเร็ว มีสารผสมเพิ่มทำให้แห้งตัวเร็ว เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็วสูง ได้ผลงานรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถทำงานได้รวดเร็ว ประหยัดค่าแรงงาน ปูนกาวซีเมนต์ ซิลเวอร์ซีรีย์ มีสารผสมเพิ่มความยึดเกาะพิเศษ ทำให้มีแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิว และกระเบื้องสูง

ปูนกาวซีเมนต์ ซิลเวอร์ ซีรีย์ ฟ้า

สำหรับกระเบื้องขนาดเล็ก สูตรแห้งตัวเร็วมีสารผสมเพิ่มทำให้แห้งตัวเร็ว สำหรับงานที่ต้องการความเร็วสูง ได้ผลงานรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถทำงานได้รวดเร็ว ประหยัดค่าแรงงาน

ปูนกาวซีเมนต์ โกลด์ ซีรีย์ ตราเสือ ชมพู

มีสารผสมเพิ่มความยึดเกาะพิเศษ ทำให้มีแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิว และกระเบื้องสูง ลดปัญหาการหลุดร่อนของกระเบื้อง ลดปัญหาการหลุดร่อนของกระเบื้อง เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา กระเบื้องโมเสก

ปูนกาวซีเมนต์ ตราตุ๊กแก

ปูนกาว ตราตุ๊กแก ( เวเบอร์ ) กาวซีเมนต์คุณภาพสูง เป็นกาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องที่ไม่ดูดซึมน้ำทุกชนิด หินอ่อน หินแกรนิตมีสารยึดเกาะพิเศษ ทำให้เวลาปูกระเบื้องบนผนังและกระเบื้องไม่ลื่นไหลและไม่หลุดร่อน สามารถปูได้บนพื้นซีเมนต์ คอนกรีต ยัปซั่มบอร์ดและปูทับกระเบื้องเดิม  มีแรงเหนียว แรงยึดเกาะสูง 2 เท่าปูนกาว

ปูนกาวซีเมนต์ ตราตุ๊กแก วิส

มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากแสงแดด) พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้้ 24 ชั่วโมง

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้เขียว

กาวซีเมนต์จระเข้เขียว ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทรายละเอียดคัดพิเศษ และวัสดุพิเศษอื่นๆผสม ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง สำหรับงานพื้นและผนัง กาวซีเมนต์จระเข้เขียวใช้สำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิคทั่วไป

ปูนกาวซีเมนต์ตราจระเข้ฟ้า

ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทรายละเอียดคัดพิเศษ และวัสดุเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง สำหรับงานพื้นและผนัง ปูง่ายติดแน่น

ปูนกาวซีเมนต์ตราจระเข้ทอง

กาวซีเมนต์จระเข้ทอง มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทราย,ผงลาเท็กซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพของกาวซีเมนต์ให้ดีขึ้น และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง มีการยืดหยุ่นที่ดี ทนทานในทุกสภาพภูมิอากาศ  ใช้ปูทับกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องได้ทุกชนิดภายใน

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้เนเจอรัลสโตน เมท

ปูนกาวซีเมนต์ตราจระเข้เนเจอรัลสโตน เมท เป็นกาวซีเมนต์ มีส่วนผสมของซีเมนต์ขาวชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติ ลดการเกิดคราบขาวได้ดี เหมาะสำหรับการปูหินธรรมชาติและ กระเบื้องทุกชนิดได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ทั้งพื้นและผนังที่ทำจากคอนกรีต ผนังก่ออิฐ และผนังปูฉาบ

ปูนกาวซีเมนต์จระเข้เงิน

ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทราย และวัสดุเคมีอื่นๆผสมเพิ่มเป็นพิเศษ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู การปูผนังหินอ่อน, แกรนิต ไม่ต้องใช้ตะขอยึดสำหรับงานภายในอาคาร

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้แดง

ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเคมีผสมเพิ่มชนิด พิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ทำให้การยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับปูกระเบื้องสระว่ายนํ้า (กระเบื้องเซรามิค) กระเบื้อง ขนาดใหญ่ กระเบื้องดูดซึมนํ้าตํ่า หินอ่อน และหินแกรนิต ใช้ได้ทั้ง งานพื้นและผนัง ภายในและภายนอกอาคาร

กาวซีเมนต์ ตราจระเข้แพลทินัม

ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเคมีผสมเพิ่มชนิด พิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ทำให้การยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับปูกระเบื้องสระว่ายนํ้า (กระเบื้องเซรามิค) กระเบื้อง ขนาดใหญ่ กระเบื้องดูดซึมนํ้าตํ่า หินอ่อน และหินแกรนิต ใช้ได้ทั้ง งานพื้นและผนัง ภายในและภายนอกอาคาร

ปูนกาวซีเมนต์ ตราอินทรี

ปูนกาวซีเมนต์ตรานกอินทรี ใส่สารเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้มีการยึดเกาะได้มากขึ้น ทำให้ปูนกาว เหนียว ยึดเกาะกระเบื้องใหญ่ได้ดี กระเบื้องผนังไม่ลื่นไหล มีระยะเวลาปรับตำแหน่งกระเบื้อง อย่างเพียงพอและไม่หลุดร่อน

ปูนกาวซีเมนต์ ตราลูกดิ่ง

ปูนกาวติดกระเบื้อง ตราลูกดิ่ง เป็นกาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง สามารถปูกระเบื้องได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ผลิตเพื่อใช้กับงานติดกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องดินเผา ,กระเบื้องเซรามิค ,กระเบื้องพอร์ซเลน,แกรนิตโต้  หรือหินอ่อน หินแกรนิต ที่ผิวติดกาวไม่เรียบและมันเกินไป มีคุณสมบัติในการยึดติดที่คงทนกว่าปูนซีเมนต์ทั่วไป   ปูนเซทตัวในเวลาพอดีทำให้ง่ายต่อการใช้งาน