ปูนทีพีไอ M210

TPI M210

TPI M210

 ปูนทีพีไอ M210

คือปูนฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผนัง
บล็อคมวลเบา โดยเฉพาะใช้ได้ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ได้อีกด้วย

 

สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง: