ปูนธง เขียว

 

ปูนธงเขียว
ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับ งานก่อ ฉาบ เท เป็นปูนซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานได้หลากหลาย ก่อเรียบ ฉาบลื่น ขนาดถุง 50 กก. ปูนอเนกประสงค์สุดคุ้มค่า ราคาถูก มาตรฐาน มอก.

เหมาะสำหรับ
- งานก่อ
- งานฉาบ
- งานเท

ข้อแนะนำการใช้งาน
- ปริมาณน้ำที่ใช้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความชื้นของทราย
- งานก่ออิฐและงานคอนกรีตใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้ทรายละเอียด
- อิฐที่นำมาก่อควรสะอาดปราศจากฝุ่นและชุ่มน้ำ