จัดส่งปูนฉาบสำเร็จ เต็มเที่ยว 6 ล้อ จำนวน 200 ถุง ที่ บางพลี จ.สมุทรปราการ ทีมงานพร้อมบริการตลอดเส้นทางนี้ค่ะ

จัดส่งปูนฉาบอิฐมวลเบา

เต็มเที่ยว 6 ล้อ จำนวน 200 ถุง

ที่ บางพลี จ.สมุทรปราการ

ปูนทุกยี่ห้อ ส่งด่วน ตรงเวลา ราคา ถูก

โทร. 089-519-7777 FB : Outlethalf Line : Outlethalf

จัดส่งปูนฉาบสำเร็จ เต็มเที่ยว เทเลอร์ จำนวน 640 ถุง ที่ เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ทีมงานพร้อมบริการตลอดเส้นทางนี้ค่ะ

จัดส่งปูนเขียว ก่อ ฉาบ เท

เต็มเที่ยว เทเลอร์ จำนวน 640 ถุง

ที่ เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ปูนทุกยี่ห้อ ส่งด่วน ตรงเวลา ราคา ถูก

โทร. 089-519-7777 FB : Outlethalf Line : Outlethalf

จัดส่งปูนฉาบสำเร็จ เต็มเที่ยว 6 ล้อ จำนวน 200 ถุง ที่ คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทีมงานพร้อมบริการตลอดเส้นทางนี้ค่ะ

จัดส่งปูนฉาบสำเร็จ

เต็มเที่ยว 6 ล้อ จำนวน 200 ถุง

ที่ คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ปูนทุกยี่ห้อ ส่งด่วน ตรงเวลา ราคา ถูก

โทร. 089-519-7777 FB : Outlethalf Line : Outlethalf

จัดส่งปูนฉาบสำเร็จ เต็มเที่ยว 10 ล้อ จำนวน 340 ถุง ที่ สี่คิ้ว จ.นคาราชสีมา ทีมงานพร้อมบริการตลอดเส้นทางนี้ค่ะ

จัดส่งปูนฉาบสำเร็จ

เต็มเที่ยว 10 ล้อ จำนวน 340 ถุง

ที่ สี่คิ้ว จ.นคาราชสีมา

ปูนทุกยี่ห้อ ส่งด่วน ตรงเวลา ราคา ถูก

โทร. 089-519-7777 FB : Outlethalf Line : Outlethalf

จัดส่งปูนแดงปอร์ตแลนด์ เต็มเที่ยว 10 ล้อ จำนวน 340 ถุง ที่ วัดโคศุภราช จ.อ่างทอง ทีมงานพร้อมบริการตลอดเส้นทางนี้ค่ะ

จัดส่งปูนแดงปอร์ตแลนด์

เต็มเที่ยว 10 ล้อ จำนวน 340 ถุง

ที่ วัดโคศุภราช จ.อ่างทอง

ปูนทุกยี่ห้อ ส่งด่วน ตรงเวลา ราคา ถูก

โทร. 089-519-7777 FB : Outlethalf Line : Outlethalf

จัดส่งปูนฉาบสำเร็จ เต็มเที่ยว 6 ล้อ จำนวน 200 ถุง ที่ เมือง จ.ลพบุรี ทีมงานพร้อมบริการตลอดเส้นทางนี้ค่ะ

จัดส่งปูนเขียว

เต็มเที่ยว 6 ล้อ จำนวน 200 ถุง

ที่ เมือง จ.ลพบุรี

ปูนทุกยี่ห้อ ส่งด่วน ตรงเวลา ราคา ถูก

โทร. 089-519-7777 FB : Outlethalf Line : Outlethalf

จัดส่งปูนฉาบสำเร็จ เต็มเที่ยว 6 ล้อ จำนวน 200 ถุง ที่ พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ทีมงานพร้อมบริการตลอดเส้นทางนี้ค่ะ

จัดส่งปูนก่อ ฉาบ เท

เต็มเที่ยว 6 ล้อ จำนวน 200 ถุง

ที่ พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ปูนทุกยี่ห้อ ส่งด่วน ตรงเวลา ราคา ถูก

โทร. 089-519-7777 FB : Outlethalf Line : Outlethalf

การจัดส่ง ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์แต่ยี่ห้อจัดส่งไม่เท่ากัน และขนาดจัดส่งในแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไป กรุณาตรวจสอบจำนวนในการจัดส่งในแต่ละพื้นที่กับฝ่ายขายได้เลยค่ะ รายละเอียดการจัดส่งในแต่ละพื้นที่ตามแผนที่มีดังนี้

ปูน 20 กก.

ประเภทรถ จำนวน/เที่ยว
6 ล้อ 500
10 ล้อ 850
เทรลเลอร์ 1600

ขนส่งปูนซีเมนต์โดยรถ 6 ล้อ 10 ล้อ เทรลเลอร์ มีบริการขนลง โดยใช้แรงงานขนลง

มีเงื่อนไขในการขนลง ดังนี้

1.ต้องตรวจสอบหน้างานว่ารถ 6 ล้อสามารถเข้าได้
2.การขนสินค้าลงข้างรถโดยจุดลงสินค้าอยู่ห่างจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร
3.ไม่ขึ้นที่สูง บันได ไม้พาด และ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

ปูน 40 กก.

ประเภทรถ จำนวน/เที่ยว
6 ล้อ 250
10 ล้อ 425
เทรลเลอร์ 800

ขนส่งปูนซีเมนต์โดยรถ 6 ล้อ 10 ล้อ เทรลเลอร์ มีบริการขนลง โดยใช้แรงงานขนลง

มีเงื่อนไขในการขนลง ดังนี้

1.ต้องตรวจสอบหน้างานว่ารถ 6 ล้อสามารถเข้าได้
2.การขนสินค้าลงข้างรถโดยจุดลงสินค้าอยู่ห่างจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร
3.ไม่ขึ้นที่สูง บันได ไม้พาด และ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

ปูน 50 กก.

ประเภทรถ จำนวน/เที่ยว
6 ล้อ 200
10 ล้อ 340
เทรลเลอร์ 640

ขนส่งปูนซีเมนต์โดยรถ 6 ล้อ 10 ล้อ เทรลเลอร์ มีบริการขนลง โดยใช้แรงงานขนลง

มีเงื่อนไขในการขนลง ดังนี้

1.ต้องตรวจสอบหน้างานว่ารถ 6 ล้อสามารถเข้าได้
2.การขนสินค้าลงข้างรถโดยจุดลงสินค้าอยู่ห่างจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร
3.ไม่ขึ้นที่สูง บันได ไม้พาด และ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

 

รูปแบบการจัดส่งสินค้า

ตั๋วปูน.com จัดส่งสินค้าคลอบคลุมหลายพื้นที่ ด้วยรถขนส่งขนาดต่างๆ และจำนวนต่างๆกันไป โดยจัดส่งเต็มเที่ยวดังนี้

1.รถ 6 ล้อ น้ำหนักบรรทุก 10 ตัน

หรือ ปูนซีเมนต์ขนาด 50 กก. จำนวน 200 ถุง เหมาะกับหน้างานที่รถใหญ่เข้าลำบาก

2.รถ 10 ล้อ น้ำหนักบรรทุก 17 ตัน

หรือ ปูนซีเมนต์ขนาด 50 กก. จำนวน 340 ถุง เหมาะกับหน้างานที่รถใหญ่เข้าได้ มีที่เก็บเพียงพอ และมีปริมาณการใช้ปูนพอสมควร

3. รถเทรลเลอร์ นัำหนักบรรทุกประมาณ 32 ตัน

หรือ ปูนซีเมนต์ขนาด 50 กก. จำนวน 620-640 ถุง เหมาะกับ หน้างานขนาดใหญ่ มีที่เก็บเพีงพอ และปริมาณการใช้ปูนมาก
โดยการขนส่งเต็มเที่ยวช่วยให้ประหยัดค่าขนส่ง และทำให้ปูนได้ราคาถูกลง แต่อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ปูนถูกลงด้วยก็คือ ชนิดของรถที่ใช้ขนส่ง โดยรถเทรลเลอร์ จำนวนขนส่งเต็มเที่ยวจะมีราคาถูกที่สุด

ลูกค้าที่สั่งสินค้าเป็นประจำสามารถใช้พาเลทในการวางปูนและใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่หน้างานยกลงช่วยให้ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกค่ะ

ทั้งนี้เจ้าของโครงการ ร้านค้า หรือ ช่างรับเหมาหน้างาน ควรวางแผนการสั่งสินค้าล่วงหน้าและวางแผนจัดส่งให้เต็มเที่ยวเพื่อซื้อปูนกับเรา ตั๋วปูน.com ได้ในราคาที่ถูกลง

สอบถามราคาสินค้าพร้อมค่าจัดส่งกับเราได้ที่ Line: @OutletHalf (คลิกที่นี่!เพื่อสอบถาม) ได้เลยนะคะ ฝ่ายบริการและฝ่ายขาย ตั๋วปูน.com ยินดีบริการ