ความประทับใจของลูกค้า ที่มีต่อเรา ตั๋วปูน.com

ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ารับปูนดอกบัวเขียว จำนวน 10ตันจากโรงงาน ที่ จ.อุตรดิตถ์ทีมงานพร้อมบริการลูกค้าเส้นทางสระบุรี-อุตรดิตถ์ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ารับปูนดอกบัวเขียว จำนวน 10ตันจากโรงงาน ที่ จ.อุตรดิตถ์ทีมงานพร้อมบริการลูกค้าเส้นทางสระบุรี-อุตรดิตถ์ค่ะ  สามารถสั่งซื้อ

ได้เลยน่ะค่ะมีทั้งจัดส่งและรับเองที่โรงงานค่ะ

จัดส่งปูนปั้นสำเร็จรูปทีพีไอจำนวน250ถุง ที่ นครสวรรค์ทีมงานพร้อมบริการเส้นทาง จ.สระบุรี-นครสวรรค์

 

    จัดส่งปูนปั้นสำเร็จรูปทีพีไอจำนวน250ถุงที่ นครสวรรค์ทีมงานพร้อมบริการเส้นทาง จ.สระบุรี-นครสวรรค์สามารถสั่งซื้อได้เลยน่ะค่ะมีทั้งจัดส่งและรับเองที่โรงงานค่ะ

 

จัดส่งปูนทีพีไอเขียว จำนวน 10ตัน ที่ อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ทีมงานพร้อมบริการลูกค้าเส้นทางสระบุรี-พัทยาค่ะ

จัดส่งปูนทีพีไอเขียว จำนวน 10ตัน ที่ อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ทีมงานพร้อมบริการลูกค้าเส้นทางสระบุรี-พัทยาค่ะ  สามารถสั่งซื้อ

ได้เลยน่ะค่ะมีทั้งจัดส่งและรับเองที่โรงงานค่ะ

 

 

 

 

จัดส่งปูนเสือฉาบอิฐมวลเบาจำนวน 10 ตัน ที่ จ.นครนายกทีมงานพร้อมบริการเส้นทางสระบุรี-จ.นครนายยกค่ะ

 

                  จัดส่งปูนเสือฉาบอิฐมวลเบาจำนวน 10 ตัน ที่ จ.นครนายกทีมงานพร้อมบริการเส้นทางสระบุรี-จ.นครนายยกค่ะ

                  

                  สามารถสั่งซื้อได้เลยน่ะค่ะมีทั้งจัดส่งและรับเองที่โรงงานค่ะ

 

 

 

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจาก อำเภออมก๋อย จ.เชียงราย

1

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจาก อำเภออมก๋อย จ.เชียงราย ที่สั่งปูนดอกบัวซุปเปอร์ 30ตัน  จำนวน 600 ถุง ของ outlethalf ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านหรือลูกค้าที่อยู่เส้นทางผ่านนี้เชิญอุดหนุน

หรือสอบถามได้เลยน่ะค่ะ ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน้องๆจิตอาสาเด็กดอยค่ะ

 

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจาก ตลาดไท จ.ปทุม

2924

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจาก ตลาดไท จ.ปทุม ที่สั่งปูนเขียว10ตัน  จำนวน 200 ถุง ของ outlethalf  ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านหรือลูกค้าที่อยู่เส้นทางผ่านนี้เชิญอุดหนุนหรือ

สอบถามได้เลยน่ะค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจาก อำเภอลำหิน มีนบุรี

1
ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจาก อำเภอลำหิน มีนบุรี ที่สั่งปูนดอกบัวซุปเปอร์ 10ตัน  จำนวน 200 ถุง ของ outlethalf
ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านหรือลูกค้าที่อยู่เส้น
ทาง ผ่านนี้เชิญอุดหนุนหรือสอบถามได้เลยน่ะค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจาก อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

11777

 

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจาก อ.ธาตุ พนม จ.นครพนม ที่สั่งปูนดอกบัวซุปเปอร์ 27ตัน  จำนวน675ถุง ของ outlethalf  ดีเสมอมาทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านหรือลูกค้าที่อยู่เส้น

ทางผ่านนี้เชิญอุดหนุนหรือสอบถามได้เลยน่ะค่ะ

 

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจากตลาดไทย จังหวัดปทุมธานี

11776

 

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจากตลาดไทย จังหวัดปทุม ที่สั่งปูนทีพีไอเขียว จำนวน 10 ตัน ของ outlethalf  ดีเสมอมาทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านหรือลูกค้าที่อยู่เส้นทางผ่านนี้

เชิญอุดหนุนหรือสอบถามได้เลยน่ะค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจาก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

9082

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจาก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่อุดหนุนปูนดอกบัวแดง ของ  outlethalf  ของเรามาโดยตลอดส่งถึงไซต์งานเรียบร้อยแล้วค่ะถึงหนทางการเดินทางจะลำบากก็ไป

ถึงได้สบายค่ะ ลูกค้าท่านใดที่อยู่ จังหวัด ใกล้เคียงหรือเส้นทางผ่านที่สนใจอุปกรณ์ก่อสร้าง สามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยน่ะค่ะ