TPI M310

ปูนทีพีไอ M310

TPI M310

TPI M310

ปูนทีพีไอ M310

คือปูนสำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงาน
ก่อบล็อคมวลเบา โดยเฉพาะให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้เร็วทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรงทนทาน

 

ชื่อสินค้า    : ปูนทีพีไอ M310

คุณสมบัติ   : ก่ออิฐมวลเบาโดยเฉพาะ

เหมาะกับ   :  ก่ออิฐมวลเบาโดยเฉพาะ เพื่อผนังก่อที่สวยงาม

ปูนเสือ มอร์ตาร์ ก่ออิฐมวลเบา

ชื่อเรียก : ปูนเสือมอร์ตาร์ ปูนสำเร็จรูปสำหรับก่ออิฐมวลเบา

คุณสมบัติทั่วไป ปูนเสือมอร์ตาร์ ปูนสำเร็จรูปสำหรับก่ออิฐมวลเบา

ปูนเสือมอร์ตาร์ ปูนสำเร็จรูปสำหรับก่ออิฐมวลเบา  คือ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ  สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ ปูนเสือมอร์ตาร์ ปูนสำเร็จรูปสำหรับฉาบผิวคอนกรีต

– ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม : ถุง
-ผสมกับน้ำสะอาด 14 – 15 ลิตร ต่อปูนก่อ 1 ถุง
-ในกรณีที่ผสมด้วยเกรียง ผสมปูนครั้งละไม่เกิน 5 กก. ผสมกับน้ำสะอาดแล้วคนด้วยเกรียงจนทั่ว จนเนื้อปูนเข้ากับน้ำ
-ในกรณีที่ผสมด้วยสว่านไฟฟ้าติดใบกวนผสมปูนครั้งละไม่เกิน 10 กก. ผสมด้วยน้ำสะอาดจนเนื้อปูนเข้ากับน้ำได้ดี
-ถ้าต้องการผสมในปริมาณที่มาก ไม่เกิน 50 กก./ครั้ง ให้ผสมปูนในภาชนะผสมให้เข้ากัน

ขั้นตอนการทำงาน ปูนเสือมอร์ตาร์ ปูนสำเร็จรูปสำหรับฉาบผิวคอนกรีต

-ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
-ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
-ควรติดตั้งเหล็กเส้นกลม (หนวดกุ้ง) ทุก 50 ซม. เพื่อทำให้ผนังแข็งแรงยิ่งขึ้น
-ควรรดน้ำเพื่อบ่มผนังที่ก่อเสร็จแล้วประมาณ 1-2 วัน


ปูนทีพีไอ เอ็ม310 ก่ออิฐมวลเบา

ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ เอ็ม 310 (M 310)

คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ เอ็ม 310 (M 310)

ปูน ทีพีไอ เอ็ม 310 (M 310) คือปูนสำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงาน ก่อบล็อคมวลเบา โดยเฉพาะให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้เร็วทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรงทนทาน

ขŒ้อมูลจำเพาะ ปูน ทีพีไอ เอ็ม 310 (M 310)

น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง

ขั้นตอนการทำงาน ปูน ทีพีไอ เอ็ม 310 (M 310)

1.ผสมปูนก่อบล็อคมวลเบา ทีพีไอ M 310 กับน้ำสะอาด 2.6 : 1 โดยปริมาตร
2.ผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียว
3.นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อบล็ิอคมวลเบา โดยใช้เกรียงพิเศษสำหรับก่อบล็อคมวลเบา (ไม่ควรใช้เกรียงใบโพธิ์ในการก่อบล็อคมวลเบา)

 


 

 

 

 

ปูนก่ออิฐมวลเบา ตราอินทรี เอ็ม23

ชื่อเรียก : ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ 23 หรือ ปูนก่ออิฐมวลเบา ตรานก เอ็ม23

คุณสมบัติทั่วไป ปูนก่ออิฐมวลเบา ตรานก เอ็ม23 สำหรับงานก่อผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ สามารถใช้ก่อได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ปูนก่ออิฐมวลเบาตรานก เอ็ม23 คือปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มสมบัติโดยเฉพาะ คุณสมบัติความอุ้มน้ำและการยึดเกาะอิฐมวลเบาที่ดี มีระยะแห้งตัวพอเหมาะ จัดแนวก่อได้ง่ายได้ผนังที่แข็งแรงทนทาน

  • แข็งแรงทนทาน
  • ทำความสะอาดอิฐมวลเบาให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก
  • บ่มน้ำก่อนอิฐมวลเบาโดยราดน้ำให้ชุ่มพอประมาณ
  • ผสมปูนก่ออิฐมวลเบาอินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ 23 กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนำให้ เข้ากัน
  • ก่อผนังตามขั้นตอนการก่ออิฐมวลเบาโดยให้ปูนก่อมีความหนา 2-3 มิลลิเมตร
  • บ่มน้ำหลังจากปูนแข็งตัวแล้วอย่างน้อย 3 วัน

ขŒ้อมูลจำเพาะ ปูนก่ออิฐมวลเบา ตรานก เอ็ม23

น้ำหนักบรรจุ 50 กก. / ถุง

สัดส่วนการใช้งาน ปูนก่ออิฐมวลเบา ตรานก เอ็ม23 คือ ปูน 1 ถุง 50 กก. ต่อน้ำสะอาด 14-15 ลิตร ได้พื้นที่ก่ออิฐมวลเบา 38-40 ตร.ม. ที่ความหนา 3 มม.