ปูนปอร์ตแลนด์

ปูนตราช้าง (สีแดง) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1

ชื่อเรียก : ปูนตราช้าง (สีแดง) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1

คุณสมบัติทั่วไปปูนตราช้าง (สีแดง) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1

ปูนตราช้าง (สีแดง) คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัย อาคารทั่วไป นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานสาธารณูปโภค อาทิ ถนน สะพาน โครงสร้างที่ได้มีความแข็งแรง ทนทาน  มีคุณสมบัติให้กําลังอัดสูง โครงสร้างที่ได้จึงแข็งแรงทนทาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้สำหรับงานคอนกกรีตอักแรง และไม่อัดแรง

ขŒ้อมูลจำเพาะปูนตราช้าง (สีแดง) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1

-น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง

-ชั้นถุงลามิเนต ป้องกันความชื้น และ กันการกระแทก คุณภาพปูนจึงสดใหม่เสมอ

-เก็บปูนไว้ในที่แห้ง และ ร่ม

-อายุการเก็บปูนที่ยังไม่แกะ ไม่เกิน 1-2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน

 


ปูน ทีพีไอ แดง ซุปเปอร์

 

ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ แดง ซุปเปอร์

คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ แดง ซุปเปอร์

ปูน ทีพีไอ แดง ซุปเปอร์ เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่ออกแบบให้มีคุณภาพกำลังอัดสูงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้่น เพื่อให้เหมาะสมกับงานคอนกรีตที่มีต้องการการถอดแบบเร็วหรือเร่งด่วน รวมถึงงานหล่อขึ้นรูปทุกประเภท เช่นงานคอนกรีตบล็อคานหล่อท่ออัดแรงงานหล่อท่อระบายน้ำ งานหล่อฝาบ่อ งานหล่อเสาสำเร็จรูป งานหล่อท่อใยหินและงานหล่อเสาเข็มกลวงเป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะของปูนทีพีไอ แดง ซุปเปอร์

น้ำหนักบรรจุ    40 กก. / ถุง

ขั้นตอนการทำงานปูน ทีพีไอ แดง ซุปเปอร์

-ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด

-เก็บปูนไว้ในที่แห้ง และ ร่ม

-อายุการเก็บปูนที่ยังไม่แกะ ไม่เกิน 1-2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน

 

ปูนทีพีไอปอร์ตแลนด์ ประเภท 3

8

ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3

คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3

ปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 เป็นปูนที่เหมาะจะนำไปใช้กับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานถอดแบบได้รวดเร็ว ได้แก่งานผลิตคอนกรีตแรงอัดทุกประเภท เช่น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้น คาน

ขŒ้อมูลจำเพาะ ปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3

น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง

 

ตารางคุณสมบัติ

ข้อมุลจำเพาะ tpi ปอร์ตแลนด์ประเภท 3

 

ปูนทีพีไอปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า

9

ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า

คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า

ปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีความ ต้านทาน ต่อซัลเฟตสูง เป็นปูนที่เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่อยู่ในทะเล หรือโครงสร้างที่อยู่ในบริเวณที่มีดินเค็ม เช่น งานก่อสร้างท่าเรือสะพานปลา อาคาร และสิ่งปลูกสร้างริมทะเล ฯลฯ

ขŒ้อมูลจำเพาะปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า

น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง

 

ตารางคุณสมบัติ

ข้อมุลจำเพาะ tpi ปอร์ตแลนด์ประเภท 5

 

ปูนอินทรีเพชร ปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 1

ชื่อเรียก : ปูนอินทรีเพชร ปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือ ปูนนกเพชร

คุณสมบัติทั่วไป ปูนอินทรีเพชร ปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือ ปูนนกเพชร

ปูนอินทรีเพชร ปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือ ปูนนกเพชร คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.15-2547 และมาตรฐานอเมริกา ASTM C150 ประเภท 1 เหมาะสำหรับงานคอนกรีต โครงสร้างทั่วไป เช่น ฐานราก พื้น เสา คาน งานคอนกรีตโครงสร้างที่ต้องการกำลังอัดสูง ตลอดจนงานคอนกรีตขนาดใหญ่ เช่น ถนน สะพาน เขื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จหรือชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น คอนกรีตบล็อก ท่อคอนกรีต กระเบื้องซีเมนต์

ขŒ้อมูลจำเพาะ ปูนอินทรีเพชร ปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือ ปูนนกเพชร

น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง

ประเภทของคอนกรีต : อัตราส่วนผสม(โดยปริมาตร)

อินทรีเพชร : ทรายหยาบ : หิน : น้ำ

กำลังอัดต่ำ (ประมาณ 180 กก./ตร.ซม.) 1 : 3 : 4 : 3/4

กำลังอัดปานกลาง (ประมาณ 280 กก./ตร.ซม.) 1 : 2 : 3 : 3/4

กำลังอัดสูง (ประมาณ 380 กก./ตร.ซม.) 1 : 2 : 2 : 3/4

ขั้นตอนการทำงาน ปูนอินทรีเพชร ปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือ ปูนนกเพชร

-ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด

-เก็บปูนไว้ในที่แห้ง และ ร่ม

-อายุการเก็บปูนที่ยังไม่แกะ ไม่เกิน 1-2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน

 ปูนตราช้าง ทนน้ำทะเล

 

ชื่อเรียก : ปูนตราช้าง ทนน้ำทะเล

คุณสมบัติทั่วไปปูนตราช้าง ทนน้ำทะเล

ปูนตราช้าง ทนน้ำทะเล เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน ชนิดใช้งานทั่วไป (IP) เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องการความทนทานสูง และโครงสร้างบริเวณน้ำกร่อย ชายฝั่งทะเล และสัมผัสไอทะเล ทนต่อการกัดกร่อนของสารซัลเฟตและคลอไรด์โดยเฉพาะ เหมาะมากสำหรับบ้าน รีสอร์ทที่อยู่ติดริมทะเล

ขŒ้อมูลจำเพาะปูนตราช้าง ทนน้ำทะเล

-น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง

-ชั้นถุงลามิเนต ป้องกันความชื้น และ กันการกระแทก คุณภาพปูนจึงสดใหม่เสมอ

-เก็บปูนไว้ในที่แห้ง และ ร่ม

-อายุการเก็บปูนที่ยังไม่แกะ ไม่เกิน 1-2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน


ปูนตราช้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน(ทนน้ำเค็ม ดินเค็ม)

ชื่อเรียก : ปูนตราช้าง ปูน

ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน(ทนน้ำเค็ม ดินเค็ม)

คุณสมบัติทั่วไป ปูนตราช้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน(ทนน้ำเค็ม ดินเค็ม)

ปูนตราช้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน(ทนน้ำเค็ม ดินเค็ม) คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน มีคุณสมบัติพิเศษทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารคลอไรด์และ สารซัลเฟตได้ดี เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่ดินเค็ม ในภาคอีสาน และพื้นที่น้ำกร่อย

ขŒ้อมูลจำเพาะปูนตราช้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน(ทนน้ำเค็ม ดินเค็ม)

-น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง

-ชั้นถุงลามิเนต ป้องกันความชื้น และ กันการกระแทก คุณภาพปูนจึงสดใหม่เสมอ

-เก็บปูนไว้ในที่แห้ง และ ร่ม

-อายุการเก็บปูนที่ยังไม่แกะ ไม่เกิน 1-2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน


ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง

ชื่อเรียก : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง

คุณสมบัติทั่วไป ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูงได้เร็วในช่วงต้นจึงช่วยให้การทำงาน เสร็จเร็วขึ้น เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง อาทิ แผ่นพื้น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า

ขŒ้อมูลจำเพาะปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง

-น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง

-ชั้นถุงลามิเนต ป้องกันความชื้น และ กันการกระแทก คุณภาพปูนจึงสดใหม่เสมอ

-เก็บปูนไว้ในที่แห้ง และ ร่ม

-อายุการเก็บปูนที่ยังไม่แกะ ไม่เกิน 1-2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน


ปูนตราช้าง งานหล่อ

ปูนช้างส้ม

 

ชื่อเรียก : ปูนตราช้าง งานหล่อ

คุณสมบัติทั่วไป ปูนตราช้าง งานหล่อ

ปูนตราช้าง งานหล่อ คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ชนิดพิเศษ สำหรับงานหล่อคอนกรีตสำเร็จ เช่น บล๊อคผนัง บล๊อคช่องลม ท่อ บล็อก และงานโครงสร้างทั่วไป เช่น บ้านพักอาศัย อาคาร คุณภาพพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับงานหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดไม่อัดแรง คุณสมบัติอีกอย่างคือ เนื้อปูนละเอียด ทำให้งานที่ได้เนียนเรียบเนี๊ยบ ลดการแตกหัก เสียหายเนื่องจากการถอดแบบ ขอบและมุมของชิ้นงานมีคุณภาพดีขึ้น ได้เหลี่ยม สวย และ คม เนื้อปูนลื่นไหล ทำให้การเข้าแบบง่ายขึ้น และได้มาตรฐาน เนื้อปูนมีความเนียนละเอียด มากขึ้น  จึงทำให้ลดน้ำในการผสมลง ทำให้ชิ้นงานแข็งแรงขึ้น

ข้อมูลจำเพาะปูนตราช้าง งานหล่อ

-น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง

-ชั้นถุงลามิเนต ป้องกันความชื้น และ กันการกระแทก คุณภาพปูนจึงสดใหม่เสมอ

-เก็บปูนไว้ในที่แห้ง และ ร่ม

-อายุการเก็บปูนที่ยังไม่แกะ ไม่เกิน 1-2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน


ปูนตราดอกบัว แดง

ปูนตราดอกบัวแดง ปูนดอกบัวแดง ปูนซีเมนต์ตราภูเขา

ปูนตราดอกบัวแดง ปูนซีเมนต์ตราภูเขาเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15

เล่ม 1-2547 และมาตรฐาน ASTM C 150 ของประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะกับงานคอนกรีตทั่วไป และงานคอนกรีต

ขนาดใหญ่ทุกชนิด เช่น อาคาร สนามบิน สะพาน ถนน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ ที่ ต้องการความแข็งแรง

และความคงทนถาวร

ข้อแนะนำการใช้งาน

– อัตราส่วนผสมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของงาน ภายใต้คำแนะนำของวิศวกร

– หลังจากคอนกรีตถูกหล่อลงแบบแล้ว 24 ชั่วโมง ควรเริ่มทำการบ่มคอนกรีตอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำ

เพื่อให้คอนกรีตพัฒนากำลังอัดได้อย่างสมบูรณ์