Posts

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ แพลทินัม

 

กาวซีเมนต์ ตราจระเข้แพลทินัม กาวซีเมนต์ที่เหมาะสำหรับงานเร่งด่วน เปิดหน้างานได้เร็ว เป็นกาวซีเมนต์ชนิด โพลิเมอร์ โมดิฟรายด์ ชนิดแห้งตัวได้เร็วเหมาะสำหรับงานเร่งด่วน งานซ่อมแซม เนื้อกาวมีความยืดหยุ่นตัวสูงสามารถปูกระเบื้องได้ทุกชนิด

 

ขนาดที่บรรจุ  : 20 กก.ต่อ1 ถุง

 

ข้อมูลควรรู้

 1. สูตรแห้งตัวเร็ว สำหรับงานเร่งด่วนและงานซ่อมแซม
 2. สามารถยาแนวกระเบื้องภายใน 2 ชม. เพื่อใช้พื้นที่ภายใน 6-8 ชม.
 3. สำหรับแกรนิตโต้(พอร์ซเลน) ทุกขนาด ทุกพื้นผิว
 4. เนื้อกาวยืดหยุ่นสูง ใช้งานได้ทั้งภายใน-นอก

 

ข้อควรปฏิบัติ

 1. พื้นที่ต้องการปูกระเบื้องต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, น้ำมัน, น้ำยาบ่มคอนกรีต, สี, เศษปูน และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
 2. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด ขัดพื้นผิวให้สะอาด และกวาดน้ำที่ขังบนพื้นผิวให้หมดก่อนที่ใช้กาวซีเมนต์

 

การใช้งาน

 1. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง ให้เพียงพอสำหรับกระเบื้องที่จะใช้ปูแต่ละครั้ง
 2. ใช้ด้านหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง ตามตารางการใช้งาน
 3. นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ กดกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์เต็มแผ่น
 4. สามารถจัดกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที

 

ข้อมูลทางเทคนิค :  กาวซีเมนต์ จระเข้ แพลทินัม 20 กิโลกรัม ต่อน้ำ 4.6 ลิตร หรือ ปูน 3 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้แดง

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้แดง ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเคมีผสมเพิ่มชนิด พิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ทำให้การยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับปูกระเบื้องสระว่ายนํ้า (กระเบื้องเซรามิค) กระเบื้อง ขนาดใหญ่ กระเบื้องดูดซึมนํ้าตํ่า หินอ่อน และหินแกรนิต ใช้ได้ทั้ง งานพื้นและผนัง ภายในและภายนอกอาคาร

 

ขนาดที่บรรจุ  : 20 กก.ต่อ1 ถุง

 

ข้อมูลควรรู้

 1. ใช้ในการปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ
 2. ใช้ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ เช่น แกรนิตโต้ 60×60 ซม.ขึ้นไป
 3. ปูพื้นหินอ่อน และ หินแกรนิต ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

 

ข้อควรปฏิบัติ

 1. พื้นที่ต้องการปูกระเบื้องต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น น้ำมันน้ำยาบ่มคอนกรีต สี เศษปูน และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
 2. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด ขัดพื้นผิวให้สะอาด และกวาดน้ำที่ขังบนพื้นผิว ให้หมดก่อนใช้กาวซีเมนต์เป็นกาวซีเมนต์

 

การใช้งาน

 1. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง ให้เพียงพอสำหรับกระเบื้องที่จะใช้ปูแต่ละครั้ง
 2. ใช้ด้านหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง ตามตารางการใช้งาน
 3. นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ กดกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์เต็มแผ่น
 4. สามารถจัดกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที ก่อนกาวปูกระเบื้องจะแห้งสนิท

 

ข้อมูลทางเทคนิคกาวซีเมนต์ จระเข้แดง 20 กิโลกรัม ต่อน้ำ 5.4-5.6 ลิตร หรือ ปูน 3 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้เงิน

 

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้เงิน ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทราย และวัสดุเคมีอื่นๆผสมเพิ่มเป็นพิเศษ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู การปูผนังหินอ่อน, แกรนิต ไม่ต้องใช้ตะขอยึดสำหรับงานภายในอาคาร

 

ขนาดที่บรรจุ  : 20 กก.ต่อ1 ถุง

 

ข้อมูลควรรู้

สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดสูงสุด 60X60 ซม. ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในอาคาร ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัด ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู งานเสร็จเร็ว เหมาะกับบ้านและโครงการทุกขนาด

 

วิธีการใช้งาน

 1.   ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ ต้องการปูกระเบื้องให้เพียงพอสำหรับกระเบื้องที่จะใช้ปูแต่ละครั้ง
 2. ใช้ด้านหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง ใช้เกรียงหวีให้เหมาะกับขนาดกระเบื้อง
 3. นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ เมื่อกดกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้อง สัมผัสกับกาวซีเมนต์ เต็มแผ่น
 4. สามารถจัดกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายใน เวลาไม่เกิน 15 นาที ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขณะทำงาน

 

ข้อควรปฏิบัติ

 1. พื้นที่ต้องการปูกระเบื้องต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น น้ำมันน้ำยาบ่มคอนกรีต สี เศษปูน และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
 2. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด ขัดพื้นผิวให้สะอาด และกวาดน้ำที่ขังบนพื้นผิว ให้หมดก่อนใช้กาวซีเมนต์เป็นกาวซีเมนต์

 

ข้อมูลทางเทคนิคกาวซีเมนต์ จระเข้เงิน 20 กิโลกรัม ต่อน้ำ 5.4-5.6 ลิตร หรือ ปูน 3 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้เนเจอรัลสโตน เมท

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้เนเจอรัลสโตน เมท เป็นกาวซีเมนต์ มีส่วนผสมของซีเมนต์ขาวชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติ ลดการเกิดคราบขาวได้ดี เหมาะสำหรับการปูหินธรรมชาติและ กระเบื้องทุกชนิดได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ทั้งพื้นและผนังที่ทำจากคอนกรีต ผนังก่ออิฐ และผนังปูฉาบ

 

ขนาดที่บรรจุ  : 20 กก.ต่อ1 ถุง

 

ข้อมูลควรรู้

 1. สำหรับงานปูหินอ่อน หินแกรนิตทุกชนิดทุกขนาด ในบริเวณที่ความชื้นสูง
 2. เนื้อกาวซีเมนต์ผลิตจากซีเมนต์ขาวชนิดพิเศษ
 3. ลดการเกิดคราบขาวได้ดี และคราบเกลือจากน้ำปูน
 4. ใช้ได้ทั้งพื้น-ผนัง ภายนอกและภายในอาคาร

 

การใช้งาน

 1. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง ให้เพียงพอสำหรับกระเบื้องที่จะใช้ปูแต่ละครั้ง และใช้ด้านหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว โดยจับเกรียงให้ได้มุมประมาณ 45 องศา และครูดให้เป็นรอยทาง จึงนำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ และจัดกระเบื้องให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที

 

ข้อควรปฏิบัติ

 1. ห้ามใช้ปูกระเบื้องบนผิวไม้เนื้อแข็ง, แผ่น Particle, ปาร์เก้, ผิวโลหะ, ไฟร์เบอร์กลาส, ผิวพลาสติก
 2. ห้ามใช้กาวซีเมนต์ติดตั้งหินที่มีปัญหาเรื่องความชื้น

 

ข้อมูลทางเทคนิค : ปูนกาวซีเมนต์ตราจระเข้ 1 ถุง 20 ก. ต่อน้ำ 4.6-4.8 ลิตร

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ทอง

กาวซีเมนต์จระเข้ทอง มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทราย,ผงลาเท็กซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพของกาวซีเมนต์ให้ดีขึ้น และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง มีการยืดหยุ่นที่ดี ทนทานในทุกสภาพภูมิอากาศ  ใช้ปูทับกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องได้ทุกชนิดภายใน

 

ขนาดที่บรรจุ  : 10-20 กก.ต่อ1 ถุง

 

ข้อมูลควรรู้

ปูนกาวซีเมนต์จระเข้เขียวเหมาะสำหรับปูกระเบื้องเซรามิคทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ขนาดสูงสุด 60X60 ซม. ใช้ได้ทั้งพื้น-ผนัง ภายในและนอกอาคาร ยกเว้นอาคารสูง ปูพื้นหินอ่อน หินแกรนิต ภายในอาคาร เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง 2 เท่า ใช้งานง่าย สะดวก ลดเวลาในการทำงาน ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู

 

วิธีการใช้งาน

 1. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง ให้เพียงพอสำหรับกระเบื้องที่จะใช้ปูแต่ละครั้ง
 2. ใช้ด้านหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง ตามตารางการใช้งาน
 3. นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ กดกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์เต็มแผ่น
 4. สามารถจัดกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที ก่อนกาวปูกระเบื้องจะแห้งสนิทและไม่ควรจัดหรือเคาะกระเบื้องอีกเมื่อเลยเวลาดังกล่าว

 

ข้อควรปฏิบัติ

 1. การยาแนวกระเบื้องควรทำหลังจากปูกระเบื้องไว้อย่างน้อย 48 ชั่วโมงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ข้อมูลทางเทคนิค : กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง 20 กิโลกรัม ต่อน้ำ 5.4-5.6 ลิตร หรือ ปูน 3 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร

 

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ฟ้า

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ฟ้า ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทรายละเอียดคัดพิเศษ และวัสดุเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง สำหรับงานพื้นและผนัง ปูง่ายติดแน่น

 

ขนาดที่บรรจุ  : 20 กก.ต่อ1 ถุง

 

ข้อมูลควรรู้

สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดสูงสุด 60X60 ซม. ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในอาคาร ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัด ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู งานเสร็จเร็ว เหมาะกับบ้านและโครงการทุกขนาด

 

วิธีการใช้งาน

 1.   ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ ต้องการปูกระเบื้องให้เพียงพอสำหรับกระเบื้องที่จะใช้ปูแต่ละครั้ง
 2. ใช้ด้านหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง ใช้เกรียงหวีให้เหมาะกับขนาดกระเบื้อง
 3. นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ เมื่อกดกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้อง สัมผัสกับกาวซีเมนต์ เต็มแผ่น
 4. สามารถจัดกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายใน เวลาไม่เกิน 15 นาที ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขณะทำงาน

 

ข้อควรปฏิบัติ

 1. พื้นที่ต้องการปูกระเบื้องต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น น้ำมันน้ำยาบ่มคอนกรีต สี เศษปูน และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
 2. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด ขัดพื้นผิวให้สะอาด และกวาดน้ำที่ขังบนพื้นผิว ให้หมดก่อนใช้กาวซีเมนต์เป็นกาวซีเมนต์

 

ข้อมูลทางเทคนิค :  กาวซีเมนต์ จระเข้เฟ้า 20 กิโลกรัม ต่อน้ำ 5.2-5.4 ลิตร หรือ ปูน 3 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร