ปูนกาว ตราอินทรี

ปูนกาวซีเมนต์ ตราอินทรี

  ปูนกาวซีเมนต์ ตราอินทรี ใส่สารเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้มีการยึดเกาะได้มากขึ้น ทำให้ปูนกาว เหนียว ยึดเกาะกระเบื้องใหญ่ได้ดี กระเบื้องผนังไม่ลื่นไหล มีระยะเวลาปรับตำแหน่งกระเบื้อง อย่างเพียงพอและไม่หลุดร่อน    ขนาดที่บรรจุ  : 20 กก.ต่อ1 ถุง   ข้อมูลควรรู้ ปูนกาวซีเมนต์ตราอินทรี ออกแบบเฉพาะสำหรับงานปูกระเบื้องที่ไม่ดูดซึมน้ำ งานปูกระเบื้อง พื้นและผนังด้วยกระเบื้องขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต และงานกระเบื้องในสระว่ายน้ำ   วิธีการใช้งาน ปรับพื้นหรือผนังที่จะปูกระเบื้องให้ได้ระดับความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น น้ำมัน สี เศษปูน และสิ่งแปลกปลอม ผสมกาวซีเมนต์กับน้ำสะอาดในอัตราส่วนที่กำหนด แล้วทำการกวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งานควรกวนเป็นระยะเพื่อให้กาวซีเมนต์เข้ากันดี ถ้ากาวซีเมนต์ยังจับตัวเป็นก้อน ต้องคนต่อไปจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน พรมน้ำบนพื้นหรือผนังที่จะปูกระเบื้อง ใช้เกรียงหวีด้านเรียบ ปาดกาวซีเมนต์ที่ผสมแล้วลงบนพื้นหรือผนังที่เตรียมไว้ และใช้เกรียงด้านหวี ปาดเป็นร่องให้ทั่ว ครูดให้เป็นรอยหนาไม่น้อยกว่า 3-5 มม. 5. ป้ายกาวซีเมนต์ลงบนหลังแผ่นกระเบื้องให้ทั่วแผ่น นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์พร้อมกับจัดกระเบื้องให้ได้แนวระดับสวยงามใช้ค้อน ยางหรือด้ามเกรียงเคาะแผ่นกระเบื้องให้แนบสนิท   ข้อควรปฏิบัติ  : (ควรทิ้งไว้ 24 ชม. […]