Posts

ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้า ปูนดีมีคุณภาพ

ดอกบัวฟ้า

ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้า เป็นปูนซีเมนต์แบบผสม ที่มีการผลิตตามมาตรฐานจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.80-2550 เป็นปูนที่มีคุณสมบัติของความเหนียวลื่นสูง มีระยะเวลาของความแห้งตัวที่พอเหมาะ สามารถที่จะยึดเกาะได้ดีเหมาะสมกับงานในประเภทต่าง ๆ ทั้งงานก่ออิฐ ฉาบปูน และงานก่อสร้างตัวอาคารที่มีขนาดเล็ก เมื่อมีการใช้งานก็ควรที่จะปริมาณของน้ำที่ใช้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความชื้นของตัวทรายอีกด้วย ส่วนในงานด้านการก่ออิฐและงานคอนกรีตที่ต้องมีการใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้เป็นทรายละเอียด

ก่อนการใช้งานปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้าทุกครั้งต้องมีการนำอิฐที่จะใช้มาทำความสะอาด พร้อมการนำเอาอิฐมาแช่น้ำให้ชุ่มก่อนเพื่อที่จะลดการดูดน้ำออกจากเนื้อปูนลง และลดฝุ่นที่ติดอยู่กับก้อนอิฐอีกด้วย นอกจากนี้ก่อนที่จะทำการก่ออิฐยังต้องมีการทำความสะอาดตัวพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นทั้งหลายและคราบมันต่าง ๆ  จากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่ม ถ้าเป็นผิวแบบคอนกรีตควรที่จะต้องทำให้ผิวหยาบก่อนด้วยการสกัดก่อนการลงปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้า หรือทำการสลัดปูนทรายออกให้หมดทั่วก่อน พร้อมทั้งทำการบ่มผนังปูนฉาบด้วยน้ำ เพื่อให้ผนังมีความแข็งแกร่งและลดอาการแตกร้าวได้เป็นอย่างดี

การใช้ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้าสามารถที่จะให้คุณสมบัติพิเศษที่ด้วยเนื้อปูนที่มีความละเอียดสูง และยังสามารถที่ยึดเกาะพื้นผิวได้เป็นอย่าดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมให้เกิดเป็นรูปแบบการใช้งานที่ง่าย และสามารถที่จะประหยัดทั้งเวลาและแรงของช่างเป็นอย่างมาก เป็นปูนแบบที่ใช้กับอิฐได้หลากหลายชนิดอีกด้วย

รับส่วนลดพิเศษ

ราคาปูน

ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้า ปูนดีมีคุณภาพ

ดอกบัวฟ้า

ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้า เป็นปูนซีเมนต์แบบผสม ที่มีการผลิตตามมาตรฐานจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.80-2550 เป็นปูนที่มีคุณสมบัติของความเหนียวลื่นสูง มีระยะเวลาของความแห้งตัวที่พอเหมาะ สามารถที่จะยึดเกาะได้ดีเหมาะสมกับงานในประเภทต่าง ๆ ทั้งงานก่ออิฐ ฉาบปูน และงานก่อสร้างตัวอาคารที่มีขนาดเล็ก เมื่อมีการใช้งานก็ควรที่จะปริมาณของน้ำที่ใช้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความชื้นของตัวทรายอีกด้วย ส่วนในงานด้านการก่ออิฐและงานคอนกรีตที่ต้องมีการใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้เป็นทรายละเอียด

ก่อนการใช้งานปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้าทุกครั้งต้องมีการนำอิฐที่จะใช้มาทำความสะอาด พร้อมการนำเอาอิฐมาแช่น้ำให้ชุ่มก่อนเพื่อที่จะลดการดูดน้ำออกจากเนื้อปูนลง และลดฝุ่นที่ติดอยู่กับก้อนอิฐอีกด้วย นอกจากนี้ก่อนที่จะทำการก่ออิฐยังต้องมีการทำความสะอาดตัวพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นทั้งหลายและคราบมันต่าง ๆ  จากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่ม ถ้าเป็นผิวแบบคอนกรีตควรที่จะต้องทำให้ผิวหยาบก่อนด้วยการสกัดก่อนการลงปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้า หรือทำการสลัดปูนทรายออกให้หมดทั่วก่อน พร้อมทั้งทำการบ่มผนังปูนฉาบด้วยน้ำ เพื่อให้ผนังมีความแข็งแกร่งและลดอาการแตกร้าวได้เป็นอย่างดี

การใช้ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้าสามารถที่จะให้คุณสมบัติพิเศษที่ด้วยเนื้อปูนที่มีความละเอียดสูง และยังสามารถที่ยึดเกาะพื้นผิวได้เป็นอย่าดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมให้เกิดเป็นรูปแบบการใช้งานที่ง่าย และสามารถที่จะประหยัดทั้งเวลาและแรงของช่างเป็นอย่างมาก เป็นปูนแบบที่ใช้กับอิฐได้หลากหลายชนิดอีกด้วย

สำหรับท่านที่อยากลดต้นทุน แต่คงคุณภาพงานตามมาตรฐานที่ช่างไว้ใจ ตั๋วปูน.com โดย OutletHalf.com
ขอแนะนำปูนซีเมนต์ตราดอกบัว ไว้เป็นตัวเลือกในการพิจารณา

รับส่วนลดพิเศษ

ราคาปูน

ปูนตราดอกบัว คำตอบที่ดีของทุกงานปูน

 

ราคาปูนดอกบัว

ปูนตราดอกบัว เป็นปูนซีเมนต์ที่ผ่านการผลิตที่ได้รับมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม มอก.80-2550 มีคุณสมบัติที่มีความเรียบลื่น ใช้ระยะเวลาในการแห้งตัวที่เหมาะ สามารถที่จะยึดเกาะได้ดี เหมาะกับทุกงาน ที่ไม่ว่าจะงานก่ออิฐ งานฉาบปูน หรืองานก่อสร้างอาคารภายในที่เป็นอาคารขนาดเล็ก และด้วยความที่ปูนตราดอกบัวมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะตอบสนองความต้องการปูนซีเมนต์ของตลาดภายในประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทำให้มีการผลิตปูนซีเมนต์คุณภาพดี ที่สามารถตอบโจทย์ทุกงานช่างได้เป็นอย่างดี

ปูนตราดอกบัวได้ถือกำเนิดมาจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ที่มีเนื้อที่ถึง 1,000 ไร่เศษ ที่จังหวัดสระบุรี และได้ทำการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศ ด้วยกำลังการผลิตที่ 2 ล้านเมตริกตันต่อปี ทางบริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด มหาชน จึงได้ทำการขยายกำลังในการผลิตตัวปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นอีกปีละ 3 ล้านเมตริกตันต่อปี โดยมีการเริ่มที่จะดำเนินการก่อสร้างในโรงงานแห่งที่ 2 เพื่อเป็นการรองรับการผลิตที่เติบโตขึ้นทุกปี ในปี 2537 โดยมีการผลิต ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 3, 5  ปูนซีเมนต์แบบผสม  ปูนซีเมนต์พิเศษสำหรับงานฉาบ  ปูนสำเร็จรูป และปูนซีเมนต์สำหรับงานขุดเจาะ

ปูนตราดอกบัว มีการขยายตัวที่รวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเติบโตอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ ที่มีทั้งของทางภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นมาเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งทำให้การผลิตปูนภายในประเทศต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนี้เป็นการแสดงให้เห็นปูนที่มีคุณภาพของทางตราดอกบัวนั่นเอง

สำหรับท่านที่อยากลดต้นทุน แต่คงคุณภาพงานตามมาตรฐานที่ช่างไว้ใจ ตั๋วปูน.com โดย OutletHalf.com ขอแนะนำ ปูนตราดอกบัว ไว้เป็นตัวเลือกในการพิจารณา

รับส่วนลดพิเศษ

ราคาปูน

ปูนดอกบัวฟ้า ปูนซีเมนต์ผสมสูตรคุ้มค่า

ดอกบัวฟ้า

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ความคุ้มค่า” คือ สิ่งที่ทุกคนนึกถึงในการลงทุนทำสิ่งต่าง ๆ

                ในกระบวนการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อาคาร บ้านเรือน หรือแม้แต่ระบบสาธารณูปโภค นอกจากความมั่นคงแข็งแรงแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้รับเหมานำมาคำนวณก็คือ ความคุ้มค่าของสิ่งก่อสร้าง ต่อเงินที่ใช้ลงทุนไป จนในหลาย ๆ ครั้ง ผู้รับเหมาให้ความสำคัญต่อความคุ้มค่ามากเกินไป จนลืมนึกถึงความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่

                 ด้วยความต้องการที่จะทำให้ความคุ้มค่า กับความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสามารถไปด้วยกันได้ดังกล่าว บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) จึงได้คิดค้นปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคต้องการ และได้ออกมาเป็น ปูนซีเมนต์ตราดอกบัว สีฟ้า หรือ ปูนดอกบัวฟ้า นั่นเอง

                ปูนดอกบัวฟ้า เป็นปูนที่สามารถใช้งานได้ในหลาย ๆ วัตถุประสงค์ ทั้งงานก่ออิฐ งานฉาบปูน ไปจนถึงงานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก ปูนดอกบัวฟ้า มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ และสามารถยึดเกาะได้ดี ด้วยคุณสมบัติดังนี้ จึงทำให้ปูนดอกบัวฟ้าเหมาะกับการใช้งานในหลาย ๆ วัตถุประสงค์ ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ปัจจุบันปูนดอกบัวฟ้า มีจำหน่ายตามร้านขายวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วไป สามารถหาซื้อได้ง่าย

                สำหรับวิธีการผสม ปูนดอกบัวฟ้า ก็สามารถทำได้ง่าย และมีวิธีการผสมที่หลากหลาย ตามแต่ว่าใช้ในงานอะไร โดยสำหรับงานก่อและฉาบ ใช้ส่วนผสมเพียงแค่ทรายและน้ำสะอาด มาผสมกับปูน ส่วนถ้าเป็นงานคอนกรีต ใช้ส่วนผสม คือ ทราย หิน และน้ำสะอาด เมื่อผสมกับปูนแล้ว ก็จะสามารถใช้งานได้ตามต้องการ ซึ่งปริมาณน้ำที่ใช้ผสม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความชื้นของทราย และทรายที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม ถ้าเป็นงานฉาบใช้ทรายละเอียด แต่ถ้าเป็นงานก่ออิฐ และงานคอนกรีต ให้ใช้ทรายหยาบ

สำหรับข้อแนะนำในการใช้งานปูนดอกบัวฟ้า คือ ในงานก่ออิฐ อิฐที่นำมาใช้ต้องสะอาด และชุ่มน้ำ ต่อมาคือ การนำไปใช้ในงานฉาบ ต้องทำความสะอาดพื้นผิวอย่าให้มีฝุ่นและคราบมัน มิฉะนั้นจะมีผลต่อการเกาะตัวของปูน หากพื้นผิวเป็นคอนกรีต ต้องทำให้พื้นผิวหยาบโดยการสกัด หรือสลัดปูนทรายให้ทั่วก่อน และประการสุดท้าย หลังจากเสร็จสิ้นงานฉาบแล้ว ต้องบ่มผนังด้วยน้ำ เพื่อให้ผนังมีความแข็งแกร่ง และลดการแตกร้าว

หลังจากบรรยายมาเสียยืดยาวแล้ว ทุกท่านคงจะได้เห็นถึงความ “คุ้มค่า” ของปูนซีเมนต์ตราดอกบัวสีฟ้าแล้วนะครับ และหวังว่า ปูนดอกบัวฟ้า จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกในใจของบรรดาผู้รับเหมา ในภายภาคหน้าต่อไป

สำหรับท่านที่อยากลดต้นทุน แต่คงคุณภาพงานตามมาตรฐานที่ช่างไว้ใจ ตั๋วปูน.com โดย OutletHalf.com ขอแนะนำ ปูนซีเมนต์ตราดอกบัว ไว้เป็นตัวเลือกในการพิจารณา

รับส่วนลดพิเศษ

ราคาปูน

 

 

ปูนซีเมนต์ ตราดอกบัวฟ้า

 

ปูนซีเมนต์ผสม ตราดอกบัวฟ้า

- ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวฟ้า เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550

ปูนตราดอกบัวฟ้ามีคุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยึดเกาะได้ดีเหมาะกับงานประเภทต่างๆ ดังนี้

- งานก่ออิฐ

- งานฉาบปูน

- งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก

ข้อแนะนำการใช้งาน

- ปริมาณน้ำที่ใช้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความชื้นของทราย

- งานก่ออิฐและงานคอนกรีตใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้ทรายละเอียด

- อิฐที่นำมาก่อควรสะอาดปราศจากฝุ่นและชุ่มน้ำ

- ก่อนการฉาบปูนควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบมันแล้วรดน้ำให้ชุ่ม หากเป็นผิวคอนกรีต

ควรทำผิวให้หยาบด้วยการสกัดหรือสลัดปูนทรายให้ทั่วก่อน

- ทำการบ่มผนังปูนฉาบด้วยน้ำ เพื่อให้ผนังมีความแข็งแกร่ง และลดการแตกร้าว