Posts

ปูนเสือมอร์ตาร์ เทปรับระดับ

1

ปูนเสือมอร์ตาร์เทปรับระดับพื้น

ปูนเสือมอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น เป็นปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานเทปรับระดับพื้น เพื่อปรับพื้นให้เรียบร้อยก่อนการปูวัสดุทับ เนื้อปูนเข้มข้น เพราะมีสารเคมีที่ช่วยในการไหลตัวที่ดี ขนาดบรรจุ 50 กก

คุณสมบัติทั่วไป

มีส่วนผสมเพิ่มระยะเวลาการก่อตัว ช่วยให้การเซ็ตตัวที่เหมาะสม ส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ทำให้ได้พื้นที่แข็งแรงทนทาน ใช้กับงาน เทปรับพื้น ลานจอดรถ พื้นบ้าน

คุณสมบัติพิเศษ

– รับแรงกดได้มากกว่า

– ใช้งานได้ง่ายเนื้อปูนไหลตัวได้ดี

วิธีการใช้งาน

ทำความสะอาดพื้นที่ แล้วพรมน้ำให้ชุ่ม

หาระดับตามที่ต้องการ แล้วทำแนวระดับ

ผสมปูนเทปรับระดับพื้นกับน้ำสะอาด ประมาณ 7-9 ลิตรต่อปูนเทพื้นปรับพื้น 1 ถุง

พื้นที่การใช้งาน

ความหน้า 3 ซม. เทได้ 0.9 ตร.ม
2


ปูนตราเสือ ก่อ ฉาบ เท

ชื่อเรียก : ปูนตราเสือ ก่อ ฉาบ เท

คุณสมบัติทั่วไป ปูนตราเสือ ก่อ ฉาบ เท

ปูนตราเสือ ก่อ ฉาบ เท เป็น ปูนซีเมนต์ผสม เหมาะสำหรับงานก่ออิฐและฉาบผนัง ผนังที่ได้แข็งแรง ไม่แตกร้าว เนื่องจากเนื้อปูน ยึดเกาะได้ดีและยืดหดตัวน้อย นอกจากนี้ยังใช่ในงานโครงสร้างขนาดเล็กได้ ฉาบลื่นทำงานง่าย เนื่องจากมีฟองอากาศกระจายอยู่ในเนื้อปูนในปริมาณที่พอเหมาะ ใช้เทคอนกรีตโครงสร้างขนาดเล็กได้

ข้อมูลจำเพาะ ปูนตราเสือ ก่อ ฉาบ เท

-น้ำหนักบรรจุ 50 กก. /ถุง
-ผนังที่ได้แข็งแรงไม่แตกร้าว เนื่องจากเนื้อปูนยืดหดตัวน้อย อุ้มน้ำและยึดเกาะได้ดี
-ฉาบลื่นทำงานง่าย เนื่องจากมีฟองอากาศกระจายอยู่ในเนื้อปูนในปริมาณที่พอเหมาะ
-ใช้เทคอนกรีตในโครงสร้างขนาดเล็กได้

ขั้นตอนการทำงานปูนตราเสือ ก่อ ฉาบ เท

-ปริมาณการผสมน้ำขึ้นกับความชื้นของทรายเป็นหลัก
-อิฐที่ทำการก่อควรนำไปแช่น้ำให้อิ่มตัวก่อนนำมาก่อ เพื่อป้องกันปัญหาอิฐดูดซึมน้ำจากเนื้อปูน
-หลังการก่อควรรอให้ผนังก่อแข็งแรงก่อนจะเริ่มงานฉาบ เพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังก่อทรุดตัว
-ควรทำความสะอาดผนังที่จะทำการฉาบและรดน้ำให้ชุ่มก่อนการฉาบ เพื่อป้องกันการแตกร้าวจากสาเหตุอิฐดูดซึมน้ำจากปูนฉาบ เป็นการลดปัญหาผนังแตกร้าวอันเนื่องมาจากวิธีการทำงาน
-ควรหลีกเลี่ยงการเกิดแรงสั่นสะเทือนบนผิวหนังในระหว่างฉาบ หรือผนังที่เพิ่งฉาบเสร็จเพราะจะเป็นสาเหตุของการแตกร้าวได้
-หลังการฉาบ ควรบ่มผนังด้วยน้ำทุกครั้ง เพื่อให้ผนังแข็งแรง ลดการแตกร้าว