Posts

ราคาปูนทีพีไอ

แก้ไขราคาล่าสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ราคาปูนทีพีไอ ทุกชนิด ราคาปูนทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ปูนทีพีไอ สำหรับก่อ ปูนทีพีไอ สำหรับฉาบ และ ปูนทีพีไอ สำเร็จรูป ราคาปูนที่แสดงนี้ สามารถสอบถาม หรือ ติดต่อขอราคาเพื่อรับส่วนลดพิเศษ ร้านค้า ไซต์งาน ผู้รับเหมา โครงการ และ ตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้เลยค่ะ ทางไลน์ @OutletHalf หรือ คลิกที่นี่

ราคาปูนทีพีไอ ราคาปูนทีพีไอ
(รับเองหน้าโรงงาน สระบุรี)
ราคาปูนทีพีไอ 197
(ปูนทีพีไอ197)
93
ราคาปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์
(ปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์)
87
ราคาปูนทีพีไอ 299
(ปูนทีพีไอ 299)
106
ราคาปูนทีพีไอ แดง
(ปูนทีพีไอแดง)
106
ราคาปูนทีพีไอ เขียว
(ปูนทีพีไอเขียว)
95
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป
(ปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป) M209
58
ราคาปูนทีพีไอ ก่อสำเร็จรูป)
(ปูนทีพีไอก่อสำเร็จรูป M309
46
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา) M210
63
ราคาปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา) M310
103
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบละเอียด
(ปูนทีพีไอ ฉาบละเอียดทั่วไป) M100
61

ราคาปูนทีพีไอ 20 พ.ย. 59

ราคาปูนทีพีไอ ราคาปูนทีพีไอ
(รับเองโรงงาน)
ราคาปูนทีพีไอ 197
(ปูนทีพีไอ197)
70
ราคาปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์
(ปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์)
58
ราคาปูนทีพีไอ 299
(ปูนทีพีไอ 299)
87
ราคาปูนทีพีไอ แดง
(ปูนทีพีไอแดง)
89
ราคาปูนทีพีไอ เขียว
(ปูนทีพีไอเขียว)
72
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป
(ปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป) M209
57
ราคาปูนทีพีไอ ก่อสำเร็จรูป)
(ปูนทีพีไอก่อสำเร็จรูป M309
51
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา) M210
69
ราคาปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา) M310
133
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบละเอียด
(ปูนทีพีไอ ฉาบละเอียดทั่วไป) M100
82

*หมายเหตุ
1.ค่าจัดส่งในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑลราคาถุงละ 15 บาท(ปูนขนาดถุงละ 50 kg.) และราคาถุงละ 14 บาท(ปูนขนาดถุงละ 40 kg.)
2.สอบถามรายละเอียดเส้นทางการจัดส่งเส้นทางต่างๆได้ทางไลน์ค่ะ เรามีบริการครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะ

ราคาปูนทีพีไอ 19 พ.ย. 59

ราคาปูนทีพีไอ ราคาปูนทีพีไอ
(รับเองโรงงาน)
ราคาปูนทีพีไอ 197
(ปูนทีพีไอ197)
70
ราคาปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์
(ปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์)
58
ราคาปูนทีพีไอ 299
(ปูนทีพีไอ 299)
87
ราคาปูนทีพีไอ แดง
(ปูนทีพีไอแดง)
89
ราคาปูนทีพีไอ เขียว
(ปูนทีพีไอเขียว)
72
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป
(ปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป) M209
57
ราคาปูนทีพีไอ ก่อสำเร็จรูป)
(ปูนทีพีไอก่อสำเร็จรูป M309
51
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา) M210
69
ราคาปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา) M310
133
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบละเอียด
(ปูนทีพีไอ ฉาบละเอียดทั่วไป) M100
82

*หมายเหตุ
1.ค่าจัดส่งในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑลราคาถุงละ 15 บาท(ปูนขนาดถุงละ 50 kg.) และราคาถุงละ 14 บาท(ปูนขนาดถุงละ 40 kg.)
2.สอบถามรายละเอียดเส้นทางการจัดส่งเส้นทางต่างๆได้ทางไลน์ค่ะ เรามีบริการครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะ

ราคาปูนทีพีไอ 18 พ.ย. 59

ราคาปูนทีพีไอ ราคาปูนทีพีไอ
(รับเองโรงงาน)
ราคาปูนทีพีไอ 197
(ปูนทีพีไอ197)
70
ราคาปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์
(ปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์)
58
ราคาปูนทีพีไอ 299
(ปูนทีพีไอ 299)
87
ราคาปูนทีพีไอ แดง
(ปูนทีพีไอแดง)
89
ราคาปูนทีพีไอ เขียว
(ปูนทีพีไอเขียว)
72
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป
(ปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป) M209
57
ราคาปูนทีพีไอ ก่อสำเร็จรูป)
(ปูนทีพีไอก่อสำเร็จรูป M309
51
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา) M210
69
ราคาปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา) M310
133
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบละเอียด
(ปูนทีพีไอ ฉาบละเอียดทั่วไป) M100
82

*หมายเหตุ
1.ค่าจัดส่งในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑลราคาถุงละ 15 บาท(ปูนขนาดถุงละ 50 kg.) และราคาถุงละ 14 บาท(ปูนขนาดถุงละ 40 kg.)
2.สอบถามรายละเอียดเส้นทางการจัดส่งเส้นทางต่างๆได้ทางไลน์ค่ะ เรามีบริการครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะ

ราคาปูนทีพีไอ 17 พ.ย. 59

ราคาปูนทีพีไอ ราคาปูนทีพีไอ
(รับเองโรงงาน)
ราคาปูนทีพีไอ 197
(ปูนทีพีไอ197)
70
ราคาปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์
(ปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์)
58
ราคาปูนทีพีไอ 299
(ปูนทีพีไอ 299)
87
ราคาปูนทีพีไอ แดง
(ปูนทีพีไอแดง)
89
ราคาปูนทีพีไอ เขียว
(ปูนทีพีไอเขียว)
72
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป
(ปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป) M209
57
ราคาปูนทีพีไอ ก่อสำเร็จรูป)
(ปูนทีพีไอก่อสำเร็จรูป M309
51
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา) M210
69
ราคาปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา) M310
133
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบละเอียด
(ปูนทีพีไอ ฉาบละเอียดทั่วไป) M100
82

*หมายเหตุ
1.ค่าจัดส่งในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑลราคาถุงละ 15 บาท(ปูนขนาดถุงละ 50 kg.) และราคาถุงละ 14 บาท(ปูนขนาดถุงละ 40 kg.)
2.สอบถามรายละเอียดเส้นทางการจัดส่งเส้นทางต่างๆได้ทางไลน์ค่ะ เรามีบริการครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะ

ราคาปูนทีพีไอ 16 พ.ย. 59

ราคาปูนทีพีไอ ราคาปูนทีพีไอ
(รับเองโรงงาน)
ราคาปูนทีพีไอ 197
(ปูนทีพีไอ197)
70
ราคาปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์
(ปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์)
58
ราคาปูนทีพีไอ 299
(ปูนทีพีไอ 299)
87
ราคาปูนทีพีไอ แดง
(ปูนทีพีไอแดง)
89
ราคาปูนทีพีไอ เขียว
(ปูนทีพีไอเขียว)
72
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป
(ปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป) M209
57
ราคาปูนทีพีไอ ก่อสำเร็จรูป)
(ปูนทีพีไอก่อสำเร็จรูป M309
51
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา) M210
69
ราคาปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา) M310
133
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบละเอียด
(ปูนทีพีไอ ฉาบละเอียดทั่วไป) M100
82

*หมายเหตุ
1.ค่าจัดส่งในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑลราคาถุงละ 15 บาท(ปูนขนาดถุงละ 50 kg.) และราคาถุงละ 14 บาท(ปูนขนาดถุงละ 40 kg.)
2.สอบถามรายละเอียดเส้นทางการจัดส่งเส้นทางต่างๆได้ทางไลน์ค่ะ เรามีบริการครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะ

ราคาปูนทีพีไอ 15 พ.ย. 59

ราคาปูนทีพีไอ ราคาปูนทีพีไอ
(รับเองโรงงาน)
ราคาปูนทีพีไอ 197
(ปูนทีพีไอ197)
70
ราคาปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์
(ปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์)
58
ราคาปูนทีพีไอ 299
(ปูนทีพีไอ 299)
87
ราคาปูนทีพีไอ แดง
(ปูนทีพีไอแดง)
89
ราคาปูนทีพีไอ เขียว
(ปูนทีพีไอเขียว)
72
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป
(ปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป) M209
57
ราคาปูนทีพีไอ ก่อสำเร็จรูป)
(ปูนทีพีไอก่อสำเร็จรูป M309
51
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา) M210
69
ราคาปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา) M310
133
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบละเอียด
(ปูนทีพีไอ ฉาบละเอียดทั่วไป) M100
82

*หมายเหตุ
1.ค่าจัดส่งในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑลราคาถุงละ 15 บาท(ปูนขนาดถุงละ 50 kg.) และราคาถุงละ 14 บาท(ปูนขนาดถุงละ 40 kg.)
2.สอบถามรายละเอียดเส้นทางการจัดส่งเส้นทางต่างๆได้ทางไลน์ค่ะ เรามีบริการครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะ

ราคาปูนทีพีไอ 14 พ.ย. 59

ราคาปูนทีพีไอ ราคาปูนทีพีไอ
(รับเองโรงงาน)
ราคาปูนทีพีไอ 197
(ปูนทีพีไอ197)
70
ราคาปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์
(ปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์)
58
ราคาปูนทีพีไอ 299
(ปูนทีพีไอ 299)
87
ราคาปูนทีพีไอ แดง
(ปูนทีพีไอแดง)
89
ราคาปูนทีพีไอ เขียว
(ปูนทีพีไอเขียว)
72
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป
(ปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป) M209
57
ราคาปูนทีพีไอ ก่อสำเร็จรูป)
(ปูนทีพีไอก่อสำเร็จรูป M309
51
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา) M210
69
ราคาปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา) M310
133
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบละเอียด
(ปูนทีพีไอ ฉาบละเอียดทั่วไป) M100
82

*หมายเหตุ
1.ค่าจัดส่งในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑลราคาถุงละ 15 บาท(ปูนขนาดถุงละ 50 kg.) และราคาถุงละ 14 บาท(ปูนขนาดถุงละ 40 kg.)
2.สอบถามรายละเอียดเส้นทางการจัดส่งเส้นทางต่างๆได้ทางไลน์ค่ะ เรามีบริการครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะ

ราคาปูนทีพีไอ 13 พ.ย. 59

ราคาปูนทีพีไอ ราคาปูนทีพีไอ
(รับเองโรงงาน)
ราคาปูนทีพีไอ 197
(ปูนทีพีไอ197)
70
ราคาปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์
(ปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์)
58
ราคาปูนทีพีไอ 299
(ปูนทีพีไอ 299)
87
ราคาปูนทีพีไอ แดง
(ปูนทีพีไอแดง)
89
ราคาปูนทีพีไอ เขียว
(ปูนทีพีไอเขียว)
72
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป
(ปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป) M209
57
ราคาปูนทีพีไอ ก่อสำเร็จรูป)
(ปูนทีพีไอก่อสำเร็จรูป M309
51
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา) M210
69
ราคาปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา) M310
133
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบละเอียด
(ปูนทีพีไอ ฉาบละเอียดทั่วไป) M100
82

*หมายเหตุ
1.ค่าจัดส่งในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑลราคาถุงละ 15 บาท(ปูนขนาดถุงละ 50 kg.) และราคาถุงละ 14 บาท(ปูนขนาดถุงละ 40 kg.)
2.สอบถามรายละเอียดเส้นทางการจัดส่งเส้นทางต่างๆได้ทางไลน์ค่ะ เรามีบริการครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะ

ราคาปูนทีพีไอ 12 พ.ย. 59

ราคาปูนทีพีไอ ราคาปูนทีพีไอ
(รับเองโรงงาน)
ราคาปูนทีพีไอ 197
(ปูนทีพีไอ197)
70
ราคาปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์
(ปูนทีพีไอ เขียวซุปเปอร์)
58
ราคาปูนทีพีไอ 299
(ปูนทีพีไอ 299)
87
ราคาปูนทีพีไอ แดง
(ปูนทีพีไอแดง)
89
ราคาปูนทีพีไอ เขียว
(ปูนทีพีไอเขียว)
72
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป
(ปูนทีพีไอ ฉาบสำเร็จรูป) M209
57
ราคาปูนทีพีไอ ก่อสำเร็จรูป)
(ปูนทีพีไอก่อสำเร็จรูป M309
51
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ฉาบอิฐมวลเบา) M210
69
ราคาปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา
(ปูนทีพีไอ ก่ออิฐมวลเบา) M310
133
ราคาปูนทีพีไอ ฉาบละเอียด
(ปูนทีพีไอ ฉาบละเอียดทั่วไป) M100
82

*หมายเหตุ
1.ค่าจัดส่งในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑลราคาถุงละ 15 บาท(ปูนขนาดถุงละ 50 kg.) และราคาถุงละ 14 บาท(ปูนขนาดถุงละ 40 kg.)
2.สอบถามรายละเอียดเส้นทางการจัดส่งเส้นทางต่างๆได้ทางไลน์ค่ะ เรามีบริการครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะ