Posts

รับปูนดอกบัวแดงที่โรงงาน 32ตันจำนวน640ถุงทีมงานพร้อมบริการเส้นทางสระบุรี-อุตรดิตถ์ค่ะ

 

รับปูนดอกบัวแดงที่โรงงาน 32ตัน จำนวน640ถุงทีมงานพร้อมบริการเส้นทางสระบุรี-อุตรดิตถ์ค่ะสามารถสั่งซื้อได้เลยน่ะค่ะมีทั้งจัดส่งและรับเองที่โรงงานค่ะสอบถาม

เพิ่มเติมได้ค่ะโทร 089-519-7777 D Line:@outlethalf (มี@ด้วยนะคะ)

 

จัดส่งปูนปูนเสือก่ออิฐมวลเบาและปูนเสือฉาบอิฐมวลเบา 10ตัน จำนวน 200ถุง ที่ จ.ลพบุรีทีมงานพร้อมบริการเส้นทาง จ.สระบุรี-ลพบุรี ค่ะ

จัดส่งปูนปูนเสือก่ออิฐมวลเบาและปูนเสือฉาบอิฐมวลเบา 10ตัน จำนวน 200ถุง ที่ จ.ลพบุรีทีมงานพร้อมบริการเส้นทาง จ.สระบุรี-ลพบุรี สามารถสั่งซื้อได้เลยน่ะค่ะมีทั้งจัดส่งและรับเองที่โรงงานค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
โทร 089-519-7777
ID Line:@outlethalf (มี@ด้วยนะคะ)

จัดส่งปูนปูนเสือใหญ่และปูนเสือฉาบอิฐมวลเบา 17ตัน จำนวน 340ถุง ที่ จ.สมุทรปราการทีมงานพร้อมบริการเส้นทาง จ.สระบุรี-สมุทรปราการ

 

 

จัดส่งปูนปูนเสือใหญ่และปูนเสือฉาบอิฐมวลเบา 17ตัน จำนวน 340ถุง ที่ จ.สมุทรปราการทีมงานพร้อมบริการเส้นทาง จ.สระบุรี-สมุทรปราการ สามารถสั่งซื้อได้เลยน่ะค่ะมีทั้งจัดส่งและรับเองที่โรงงานค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
โทร 089-519-7777
ID Line:@outlethalf (มี@ด้วยนะคะ)

ขอขอบคุณลูกค้าที่สั่งทีพีไอแดง299 32ตัน จำนวน 640 ถุงค่ะ

จัดส่งปูนทีพีไอแดง299 32ตัน จำนวน ถุง ที่ จ.ชลบุรีทีมงานพร้อมบริการเส้นทาง จ.สระบุรี-ชลบุรี สามารถสั่งซื้อได้เลยน่ะค่ะมีทั้งจัดส่งและรับเองที่โรงงานค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
โทร 089-519-7777
ID Line:@outlethalf (มี@ด้วยนะคะ)

 

จัดส่งปูนทีพีไอM210จำนวน 10ตัน ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ทีมงานพร้อมบริการเส้นทาง จ.สระบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

 

จัดส่งปูนทีพีไอM210จำนวน 10ตัน ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ทีมงานพร้อมบริการเส้นทาง จ.สระบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ สามารถสั่งซื้อได้เลยน่ะค่ะมีทั้งจัดส่งและรับเองที่โรงงานค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
โทร 089-519-7777
ID Line:@outlethalf (มี@ด้วยนะคะ)

จัดส่งปูนช้างแดงจำนวน10ตัน ที่ จ.สิงห์บุรีทีมงานพร้อมบริการเส้นทาง จ.สระบุรี-สิงห์บุรี

 

             จัดส่งปูนช้างแดงจำนวน10ตัน ที่ จ.สิงห์บุรีทีมงานพร้อมบริการเส้นทาง จ.สระบุรี-สิงห์บุรีลูกค้าที่อยู่เส้นทางผ่านนี้สามารถสั่งซื้อได้ค่ะ

ทีมงานพร้อมบริการจัดส่งค่ะ

 

 

 

 

จัดส่งนกฉาบอิฐมวลเบา จำนวน 150 ถุง ที่อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

จัดส่งนกฉาบอิฐมวลเบา จำนวน150ถุง ที่อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ลูกค้าที่อยู่เส้นทางผ่านนี้สามารถสั่งซื้อได้ค่ะ ทีมงานพร้อมบริการจัดส่งค่ะ

 

จัดส่งปูนนกเขียว จำนวน 107ถุง และ ปูนนกทองจำนวน 325 ถุง ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทีมงานพร้อมบริการลูกค้าเส้นทางสระบุรี-จ.ประจวบคีรีขันธ์ค่ะ

 

    จัดส่งปูนนกเขียว จำนวน 107ถุง และ ปูนนกทองจำนวน 325ถุง ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทีมงานพร้อมบริการลูกค้าเส้นทางสระบุรี-จ.ประจวบคีรีขันธ์ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ารับปูนดอกบัวเขียว จำนวน 10ตันจากโรงงาน ที่ จ.อุตรดิตถ์ทีมงานพร้อมบริการลูกค้าเส้นทางสระบุรี-อุตรดิตถ์ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ารับปูนดอกบัวเขียว จำนวน 10ตันจากโรงงาน ที่ จ.อุตรดิตถ์ทีมงานพร้อมบริการลูกค้าเส้นทางสระบุรี-อุตรดิตถ์ค่ะ  สามารถสั่งซื้อ

ได้เลยน่ะค่ะมีทั้งจัดส่งและรับเองที่โรงงานค่ะ

จัดส่งปูนปั้นสำเร็จรูปทีพีไอจำนวน250ถุง ที่ นครสวรรค์ทีมงานพร้อมบริการเส้นทาง จ.สระบุรี-นครสวรรค์

 

    จัดส่งปูนปั้นสำเร็จรูปทีพีไอจำนวน250ถุงที่ นครสวรรค์ทีมงานพร้อมบริการเส้นทาง จ.สระบุรี-นครสวรรค์สามารถสั่งซื้อได้เลยน่ะค่ะมีทั้งจัดส่งและรับเองที่โรงงานค่ะ