Posts

ราคาปูนธง 23 ต.ค. 59

ราคาปูนธง ราคาปูนธง
(รับเองโรงงาน)
ราคาปูนธง 50 กก.
(ปูนธงฟ้า)
56
ราคาปูนธง 40 กก.
(ปูนธงเขียวซุปเปอร์)
56

*หมายเหตุ
1.ค่าจัดส่งในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑลราคาถุงละ 15 บาท(ปูนขนาดถุงละ 50 kg.) และราคาถุงละ  14 บาท(ปูนขนาดถุงละ 40 kg.)
2.สอบถามรายละเอียดเส้นทางการจัดส่งเส้นทางต่างๆได้ทางไลน์ค่ะ เรามีบริการครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะ

ราคาปูนธง 22 ต.ค. 59

ราคาปูนธง

ราคาปูนธง
(รับเองโรงงาน)

ค่าขนส่งกรุงเทพ
ครั้งละ 200 ถุง
ราคาปูนธง จัดส่งแต่ละพื้นที่
ราคาปูนธง 50 กก.
(ปูนธงฟ้า)
56 +15 รับส่วนลด ต่อรอง ราคาปูนธงline ราคาปูนซีเมนต์
ราคาปูนธง 40 กก.
(ปูนธงเขียวซุปเปอร์)
56 +12 รับส่วนลด ต่อรอง ราคาปูนธงline ราคาปูนซีเมนต์

ราคาปูนธง 21 ต.ค. 59

ราคาปูนธง

ราคาปูนธง
(รับเองโรงงาน)

ค่าขนส่งกรุงเทพ
ครั้งละ 200 ถุง
ราคาปูนธง จัดส่งแต่ละพื้นที่
ราคาปูนธง 50 กก.
(ปูนธงฟ้า)
56 +15 รับส่วนลด ต่อรอง ราคาปูนธงline ราคาปูนซีเมนต์
ราคาปูนธง 40 กก.
(ปูนธงเขียวซุปเปอร์)
56 +12 รับส่วนลด ต่อรอง ราคาปูนธงline ราคาปูนซีเมนต์

ราคาปูนธง 20 ต.ค. 59

ราคาปูนธง

ราคาปูนธง
(รับเองโรงงาน)

ค่าขนส่งกรุงเทพ
ครั้งละ 200 ถุง
ราคาปูนธง จัดส่งแต่ละพื้นที่
ราคาปูนธง 50 กก.
(ปูนธงฟ้า)
56 +15 รับส่วนลด ต่อรอง ราคาปูนธงline ราคาปูนซีเมนต์
ราคาปูนธง 40 กก.
(ปูนธงเขียวซุปเปอร์)
56 +12 รับส่วนลด ต่อรอง ราคาปูนธงline ราคาปูนซีเมนต์