ความรู้เรื่องปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ เป็นวัสดุเชื่อมประสานที่ได้จากการบดปูนเม็ด ซึ่งเกิดจากการเผาส่วนต่างๆ อันได้แก่ หินปู (Iimestone) หรือปูนดินขาว (marl) กับดินเหนียว (clay) หรือดินดาน (shale) ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิต และมีผสมอื่นเช่น ซิลิก้า อลูมิน่า สินแร่เหล็ก ยิปซั่ม และสารเพิ่มพิเศษอื่น ๆ 

ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา
ประเภทที่ 2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง
ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทให้กำลังอัดเร็ว
ประเภทที่ 4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทเกิดความร้อนต่ำ
ประเภทที่ 5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภททนซัลเฟตได้สูง

แต่ ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างทั่วไปที่พบเห็นในประเทศไทยจะเป็นชนิดที่ทำการ
ผลิตได้ในประเทศมี 3 ชนิดหลัก คือ

ประเภทที่ 1 จัดเป็นชนิดพื้นฐานที่นำไปใช้แพร่หลายมากที่สุดด้วยคุณสมบัติที่เป็นวัสดุเชื่อมประ
สานที่ดีและเมื่อผสมเป็นคอนกรีตจะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพรับแรงได้ดี มีหลายยี่ห้อ หลายเครื่องหมาย
การค้า เช่น ตราช้าง ตราเพชร ตรา TPI แดง ตราพญานาคเขียว ตราภูเขา โดยนอกจากจะใช้นำไปผสมเป็น
คอนกรีตใช้ในงานโครงสร้างหลักของอาคาร ยังมีการนำไปเป็นวัสดุพื้นฐานในการผลิตวัสดุผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ด้วย

ประเภทที่ 3 พวกนี้จะใช้ในการนำไปผสมเป็นคอนกรีตที่ต้องการใช้งานเร็วกว่าปกติ เพื่อให้ทำการ
ก่อสร้างได้เร็วขึ้น ถอดไม้แบบได้เร็วแต่ต้องดูแลการบ่มคอนกรีตให้ดีเป็นพิเศษด้วย เช่น ตราเอราวัณ ตรา
สามเพชร ตรา TPT ดำ ตราพญานาคแดง

ประเภทที่ 5 ซึ่งก็บอกอยู่แล้วว่าเค้าทนซัลเฟต คงมีคำถามว่าแล้วเจ้าซัลเฟตนี้คืออะไรก็ต้องตอบ
แบบกำปั้นทุบดินว่าเป็นเคมีที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งมีผลที่กัดกร่อนคอนกรีตปกติได้ดี ทำให้อายุของอาคาร