ปูนซูเปอร์

ปูนเขียวซูเปอร์ ทั่วไป ฉาบลื่น ก่อง่ายแข็งแกร่ง งานฉาบ ก่อ งานเทโครงสร้างขนาดเล็ก งานทางเท้า หรืองานตกแต่ง เป็นต้น ผลงานที่ได้มีความแข็งแกร่ง สวยเรียบเนียน ทนทาน ไม่แตกร้าวหลุดหล่อนง่าย

 

**ราคานี้เป็นราคารับเองหน้าโรงงาน ไม่รวม VAT