ปูนผง

ปูนผง มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีเทา ใช้เป็นส่วนสำคัญในการทำคอนกรีต เพราะมันจะทำหน้าที่เป็นตัวประสานที่ช่วยยึดหิน ทราย และเหล็ก ให้ติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าไม่มีปูนซีผงยึดประสานไว้ หิน ทราย และ เหล็ก ก็อาจแตกแยกหลุดออกจากกันได้ง่าย ไม่สามารถคงรูปร่างของสิ่งก่อสร้างได้

ปูนผงใช้ทำอะไร 

ใช้กับงานก่อสร้าง งานคอนกรีตที่ต้องการกําลังอัดสูง และงานคอนกรีต ทั่วไป เช่น งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด ปูพื้นถนน เสา และผลิตภัณฑ์คอนกรีต อัดแรงประเภทต่าง ๆ

ในการสั่งปูนผง ในแต่ละครั้ง จะสั่งเป็น หน่วยเป็นตัน

   • รถเต้าปูนเดี่ยว จะบรรทุกได้ 28-30 ตัน
   • รถเต้าปูนคู่ จะบรรทุกได้ 18 ตัน

การตรวจรับปูนผง

 • ให้เช็คดูที่ ซีล ที่ฝาปิดเต้าปูนด้านบน เช็คดูว่าฝาปิดสนิทไม่มีรอยแกะ
 • ดึง ซีล ออกแล้วเปิดฝา ใช้ตลับเมตรวัดจากขอบเต้า ลงไปที่เนื้อปูนว่า มีช่องว่าง กี่ ซม. โดยทั่ว ๆ ไป จะมีระยะว่างประมาณ 10 ซม.
 • ดูที่ฝาปิดท่อส่งปูน จะต้องมีการ ซีล ปิดผนึกฝาท่อส่งปูนให้เรียบร้อย

การตรวจเช็คว่าปูนผง ได้ขนลง มาเรียบร้อยแล้ว

 • วิธีที่จะทำเป็นวิธีง่าย ๆ ให้ทำการเตรียมท่อ PVC ขนาด 3/4 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร 1 ท่อน น้ำ 1 กระป๋องปูน
 • ให้เทน้ำลง ปลายท่อ PVC ขึ้นมาสัก 1 เมตร
 • ให้นำท่อ PVC แทงลงไปในเต้าปูน แทงลงตรง ๆ ลงไป ตรงจุดกรวยด้านล่าง

* ถ้าเทปูนผง ขึ้นไปเก็บใน ไซโล จนหมดแล้ว ปลายท่อ PVC จะมีคราบปูน ไม่เกิน 10 ซม. แต่ถ้าปลายท่อ PVC สูงเกิน ให้ดำเนินการ ให้ไปถ่ายปูนใหม่ให้หมด *