ปูนสําเร็จรูป

ปูนสําเร็จรูป หรือปูนมอร์ตาร์ คือปูนผสมเสร็จพร้อมใช้งาน เพียงแค่นำไปผสมน้ำตามสัดส่วนคู่มือการใช้งาน

ประเภทของปูนสำเร็จรูป
-ปูนก่อสำเร็จรูป
-ปูนฉาบสำเร็จรูป
-ปูนก่ออิฐมวลเบา
-ปูนฉาบอิฐมวลเบา
-ปูนฉาบละเอียดพิเศษ

และอีกมากมายหลายชนิด เราจึงได้รวบรวมปูนสำเร็จรูปแต่ละชนิด แต่ละประเภท ซึ่งมีเหมาะกับการใช้งานแต่ละแบบมาให้ได้รู้จักกัน