แบบฟอร์มใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าภาคตะวันออก

รูปแบบการรับสินค้า มี 2 รูปแบบ คือ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับสินค้าเอง หรือให้เราจัดส่งให้ กรณีรับสินค้าเอง เหมาะกับท่านที่มีรถขนส่งอยู่แล้วหรือสามารถหารถขนส่งได้ในราคาถูก
รับสินค้าเอง ขั้นตอนคือ

1.แจ้งจำนวนสินค้าที่ท่านต้องการ เพื่อทางเราจะตรวจสอบว่าสินค้ามีพร้อมเข้ารับได้เลย แจ้งทะเบียนรถและประเภทรถเพื่อตรวจสอบว่าสามารถเข้ารับปูนได้

2.รับแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระ โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า หรือ หากท่านต้องการชำระค่าสินค้าเองโดยตรงที่ร้านก็ได้ แผนที่ร้าน

3.รับเลขใบรับสินค้า และเข้ารับสินค้าจากทางโรงงาน