ปูนทีพีไอ 199

 

ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ M199

ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ M199 เป็นปูนที่ได้จากการผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 กับ หินบดละเอียดที่มีคุณภาพสูงซึ่ งทำให้มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งาน ถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550

เหมาะสำหรับงาน

– งานก่อ
– งานฉาบ
– งานคอนกรีต

ข้อแนะนำในการใช้งาน

– การก่อ-ฉาบ (ต้องใช้ทรายผสมเพิ่มเติม)
– งานคอนกรีตทั่วไป ต้องผสมทรายและหินในอัตราส่วน ที่เหมาะสม