ปูนทีพีไอปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า

 

 

ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า

คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า

ปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีความ ต้านทาน ต่อซัลเฟตสูง เป็นปูนที่เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่อยู่ในทะเล หรือโครงสร้างที่อยู่ในบริเวณที่มีดินเค็ม เช่น งานก่อสร้างท่าเรือสะพานปลา อาคาร และสิ่งปลูกสร้างริมทะเล ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า

น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง