ปูนทีพีไอ M300 (M300)

 

ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ เอ็ม 300(M300) หรือ tpi M300

คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ เอ็ม 300(M300)

ปูน ทีพีไอ เอ็ม 300(M300) คือปูนก่อสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานก่อผนังต่างๆ เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อคที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะสูง ทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้นทั้งยังคงความแข็งแรงอีกด้วย

ข้อมูลจำเพาะ ปูน ทีพีไอ เอ็ม 300(M300)

น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง

ขั้นตอนการทำงาน ปูน ทีพีไอ เอ็ม 300(M300)

1.ราดน้ำอิฐมอญ หรือ คอนกรีตบล็อคให้ชุ่มพอประมาณ
2.ผสมปูนก่อ ทีพีไอ M 300 กับน้ำสะอาด 4.5 : 1 โดยปริมาตร
3.ผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียว
4.นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อทั่วไป