ปูนทีพีไอ M310 ก่ออิฐมวลเบา

ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ เอ็ม 310 (M 310)

คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ เอ็ม 310 (M 310)

ปูน ทีพีไอ เอ็ม 310 (M 310) คือปูนสำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงาน ก่อบล็อคมวลเบา โดยเฉพาะให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้เร็วทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรงทนทาน

ขŒ้อมูลจำเพาะ ปูน ทีพีไอ เอ็ม 310 (M 310)

น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง

ขั้นตอนการทำงาน ปูน ทีพีไอ เอ็ม 310 (M 310)

1.ผสมปูนก่อบล็อคมวลเบา ทีพีไอ M 310 กับน้ำสะอาด 2.6 : 1 โดยปริมาตร
2.ผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียว
3.นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อบล็ิอคมวลเบา โดยใช้เกรียงพิเศษสำหรับก่อบล็อคมวลเบา (ไม่ควรใช้เกรียงใบโพธิ์ในการก่อบล็อคมวลเบา)