ทีพีไอ M 500 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง

 

ชื่อเรียก : ทีพีไอ M 500 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง

คุณสมบัติทั่วไป ทีพีไอ M 500 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง

ทีพีไอ M 500 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง คือกาวซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้องปูพื้นหรือบุผนังทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง มีเวลาในการใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการจัดตกแต่งกระเบื้องได้อย่างเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งานประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำทำให้เหนียว เพิ่มแรงยึดเกาะ จึงลดปัญหาการหลุดล่อนของ กระเบื้อง แห้งตัวช้า ทำให้เพิ่มเวลาในการปรับ แนวกระเบื้องมากขึ้น

ข้อมูลจำเพาะปูน ทีพีไอ M 500 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง

น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง

ขั้นตอนการทำงาน ทีพีไอ M 500 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง

1.ทำความสะอาดผนังหรือพื้นที่ที่จะติดกระเบื้อง พรมน้ำรอให้หมาด
2.ผสมกาวซีเมนตทีพีไอ M 500 กับน้ำสะอาด 2.7 : 1 โดยปริมาตร กวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียว สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
3.ปาดกาวซีเมนต์ทีพีไอ M 500 บนผนังหรือพื้นหนาประมาณ 5 มม. ใช้เกรียงหวีฉาบให้เป็นร่อง โดยทำมุม 45 องศา กับพื้นผิว
4.ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่ที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
5.จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม