ปูนก่อมี 2 ประเภทใหญ่ คือ ปูนก่อทั่วไป และปูนก่อสำเร็จพร้อมใช้

ปูนก่อมี 2 ประเภทใหญ่ คือ ปูนก่อทั่วไป และปูนก่อสำเร็จพร้อมใช้ ส่วนผสมโดยทั่วไปของปูนก่อคือ ปูนซีเมนต์ ทราย และ หินบด โดยแตกต่างกันไปตามแต่ละสูตรของผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัท

หน้าที่ของปูนก่อคือใช้สำหรับก่อผนังอิฐบล๊อค อิฐมอญแดง หรือ อิฐมวลเบา

ส่วนผสมที่ใช้กันในปัจจุบันของปูนก่อมีดังนี้ งานก่อผนัง ปูนก่อ 1 ส่วน : น้ำ 3 ส่วน : ทราย 1 ส่วน ตวงผสมให้เข้ากันแล้ว ใส่น้ำให้ มีความข้นเหลวพอเหมาะที่จะทำงานได้ เพื่อการยึดเกาะอิฐที่ดี นุ่ม เบามือ มีระยะแห้งตัว ที่พอเหมาะ จัดแนวก่อได้ง่าย ได้ผนังที่แข็งแรง ทนทาน ขนาดบรรจุโดยทั่วไปคือ 50 กก./ถุง

โดยทั่วไปแล้วปูนก่อโดยทั่วไปจะมีน้ำหนักที่ถุงละ 50 กก.(เช่น ตราเสือ ทีพีไอ เขียว)มาผสมทรายกับน้ำแล้วก่อ ที่ความหนาประมาณ 1.5 ซม ก่ออิฐมอญแดงประมาณ 2 ตรม ถ้าก่ออิฐปล๊อคได้ประมาณ 4.5 ตรม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ความหนาของปูนที่ใช้ก่อด้วย

ส่วนปูนก่อสำเร็จ แบบผสมน้ำแล้วใช้ได้เลย 1 ถุง สามารถก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นได้พื้นที่ประมาณ 1.3 – 1.5 ตร.ม. และ ก่ออิฐบล็อกได้พื้นที่ประมาณ 2.5 – 2.8 ตร.ม.

ปูนก่อมีหลายหลายชนิด หลายยี่ห้อแล้วแต่ความชอบ ความถนัด และ ความคุ้นเคยของช่างฝีมือแต่ละคน

ปูนก่อยังแบ่งออกเป็นประเภทได้อีกดังนี้

1.ปูนก่อแบบผสม เป็นปูนสำหรับก่ออิฐบล๊อค หรือ อิฐมอญ ที่ต้องนำไปผสมกับทราย หรือ ส่วนผสมอื่นๆก่อนที่จะใช้งาน ตัวอย่างเช่น ปูนดอกบัวเขียว ปูนดอกบัวซุปเปอร์ ปูนทีพีไอเขียว ปูรทีพีไอเขียวซุปเปอร์ เป็นต้น

2.ปูนก่อสำเร็จรูปทั่วไป หรือ ปูนมอร์ตาร์ก่อทั่วไป เป็นปูนที่มีส่วนผสมทุกอย่างลงตัวมาแล้ว ผสมน้ำ พร้อมใช้ ง่าย สะดวก ตัวอย่างเช่น ปูนเสือมอร์ตาร์ก่อสำเร็จรูปทั่วไป ปูนที่พีไอก่อสำเร็จรูป เป็นต้น

3.ปูนก่ออิฐมวลเบา คือปูนที่ใช้สำหรับก่ออิฐมวลเบาโดยเฉพาะ โดยทั่วไปแล้วปูนก่ออิฐมวลเบาจะเป็นปูนสำเร็จรูปหรือปูนมอร์ตาร์ ตัวอย่างเช่น ปูนเสือมอร์ตาร์ก่ออิฐมวลเบา ปูนทีพีไอก่ออิฐมวลเบา เป็นตัน