The Plattinum Place อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

คอนโดหรู ทำเลดี มาตรฐานด้วยความหรูหรา และความภูมิใจ เปิดโอกาสให้เราได้รับใช้โดยให้เราจัดหาวัสดุก่อส้รางที่เป็นโครงสร้างหลักให้ ยอดจองเป็นเดิมพันเพื่อแข่งขันกับเวลา ขอขอบคุณ The Plattinum Place ที่ให้โอกาสเราได้ดูแล