ความรู้ทั่วไปเรื่องปูนก่อ

 

ปูนก่อมี 2 ประเภทใหญ่ คือ ปูนก่อทั่วไป และปูนก่อสำเร็จพร้อมใช้ ส่วนผสมโดยทั่วไปของปูนก่อคือ ปูนซีเมนต์ ทราย และ หินบด โดยแตกต่างกันไปตามแต่ละสูตรของผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัท

หน้าที่ของปูนก่อคือใช้สำหรับก่อผนังอิฐบล๊อค อิฐมอญแดง หรือ อิฐมวลเบา

ส่วนผสมที่ใช้กันในปัจจุบันของปูนก่อมีดังนี้ งานก่อผนัง ปูนก่อ 1 ส่วน : น้ำ 3 ส่วน : ทราย 1 ส่วน ตวงผสมให้เข้ากันแล้ว ใส่น้ำให้ มีความข้นเหลวพอเหมาะที่จะทำงานได้ เพื่อการยึดเกาะอิฐที่ดี นุ่ม เบามือ มีระยะแห้งตัว ที่พอเหมาะ จัดแนวก่อได้ง่าย ได้ผนังที่แข็งแรง ทนทาน ขนาดบรรจุโดยทั่วไปคือ 50 กก./ถุง

โดยทั่วไปแล้ว

ปูนก่อโดยทั่วไปที่น้ำหนักปูนถุงละ 50 กก.(เช่น ตราเสือ ทีพีไอ เขียว)มาผสมทรายกับน้ำแล้วก่อ ที่ความหนาประมาณ 1.5 ซม ก่ออิฐมอญแดงประมาณ 2 ตรม ถ้าก่ออิฐปล๊อคได้ประมาณ 4.5 ตรม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ความหนาของปูนที่ใช้ก่อด้วย

ส่วนปูนก่อสำเร็จ แบบผสมน้ำแล้วใช้ได้เลย 1 ถุง สามารถก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นได้พื้นที่ประมาณ 1.3 – 1.5 ตร.ม. และ ก่ออิฐบล็อกได้พื้นที่ประมาณ 2.5 – 2.8 ตร.ม.

ปูนก่อมีหลายหลายชนิด หลายยี่ห้อแล้วแต่ความชอบ ความถนัด และ ความคุ้นเคยของช่างฝีมือแต่ละคน