ปูนก่อทั่วไป 1 ถุง ก่ออิฐมอญได้กี่ตารางเมตร ?

ปูนก่อทั่วไป มักจะใช้ในการสร้างงานใหญ่และเน้นในเรื่องของความแข็งแรงเป็นหลัก ในการสร้างงานครั้งแรกโดยที่ไม่ได้มีการต่อเติมใดใดส่วนใหญ่แล้วจะใช้ปูนก่อทั่วไปเพราะว่า มันจะช่วยในเรื่องพื้นฐานของความแข็งแรงมาก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่าก่อนที่จะทำการก่ออย่างแท้จริงนั้นจะต้องผสมด้วยทรายและน้ำก่อน เมื่อนำปูนก่อทั่วไปผสมทรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว มันจะได้ความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ต้องผสมในอัตราส่วนที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน จากปูนก่อทั่วไปเปล่าๆเมื่อนำมาผสมกับทรายก็ช่วยให้มันนั้นมีอนุภาคที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น เป็นพื้นฐานของการก่อสร้างทุกประการเลยก็ว่าได้
ปูนก่อทั่วไปก่อนที่จะเอาไปใช้งานจริงในการก่อสร้างต้องผสมด้วยทรายและน้ำก่อนทุกครั้ง ปริมาณของมันก็จะได้ในปริมาณที่มากกว่าเดิม และหลังจากนั้นก็นำไปก่องานได้ตามต้องการแต่ละงานนั้นก็ต้องนำไปก่อร่วมกับอิฐ ซึ่งงานที่ต้องก่อส่วนใหญ่นั้นเป็นการก่อผนังเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับสถานที่อยู่อาศัย และที่สำคัญมันก็ต้องใช้อิฐแต่ละชนิดในการก่อที่ต่างกัน ในที่นี่จะพูดถึงการใช้ปูนก่อทั่วไปกับการก่อร่วมกับอิฐมอญ อิฐมอญเป็นอิฐที่มีความแข็งแรงสูงมากกว่าอิฐชนิดอื่นๆมาก ส่วนใหญ่แล้วการสร้างผนังตึก ผนังบ้าน หรือการสร้างเป็นฐานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ความแข็งแรงส่วนมากช่างก็จะเลือกใช้อิฐมอญ ลักษณะเด่นของมันก็คือมันจะมีสีแดงอมส้ม น้ำหนักก็ค่อนข้างมากอยู่พอสมควร เพราะว่ามันมีน้ำหนักเยอะ ราคาของมันก็ค่อนข้างจะถูกกว่าอิฐชนิดอื่นๆ ด้วยสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมาเจอกับการก่อด้วยปูนก่อทั่วไป ว่ามันจะสามารถคำนวณออกมาได้เท่าไหร่ก่อออกมาทั้งหมดได้กี่ตารางเมตร ถ้าใช้ปูนก่อทั่วไปขนาดถุงละ 40 กิโลกรัม 1 ถุง มาก่ออิฐมอญ เอาที่ความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตรก็จะได้ประมาณ 3-5 ตารางเมตร (ขอย้ำว่าเป็นถุงขนาด 40 กิโลกรัม) อาจจะได้พื้นที่น้อยกว่าอิฐบล็อคเพราะว่ามันต้องมีความละเอียดมากกว่า ต้องมีการก่อที่ถี่กว่าอิฐบล็อกมาก แต่เรื่องของคุณภาพความแข็งแรงนั้นรับรองว่าใช้ปูนก่อทั่วไปผสมกับทราย แรงยึดเกาะดีและไม่เปราะบางได้ง่าย ใช้ร่วมกับอิฐมอญแล้วยิ่งทำให้มันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสามรถรับน้ำหนักได้มากขึ้นอีกด้วย และที่สำคัญการใช้ปูนก่อทั่วไปสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ถ้ายิ่งเป็นงานสร้างใหญ่ๆที่ต้องใช้เงินเยอะอาจจะต้องใช้ปูนจำนวนมากในการก่อสร้าง เลือกใช้ปูนก่อทั่วไปก็สามารถช่วยให้ค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นเบาลง