ปูนฉาบ 1 ถุง ฉาบได้กี่ตารางเมตร ?

 

ปูนฉาบ 1 ถุง ฉาบได้กี่ตารางเมตร?
ในการสร้างงานก่อสร้างแต่ละงานขึ้นมานั้น สิ่งที่จำเป็นมากและขาดไม่ได้เลยก็คือการฉาบปูน เพื่อเป็นการเก็บรายละเอียดของงานและเพื่อเก็บความเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นตอนสุดท้าย ปูนฉาบแบบธรรมดานั้นจะต้องนำเอาไปผสมกับดินหรือทรายก่อนที่จะนำไปใช้งานได้ และต้องผสมกับน้ำเพื่อที่จะให้ใช้งานได้ง่ายด้วย หลังจากนั้นก็รอให้แห้งถึงจะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ในเรื่องของการฉาบ
อัตราส่วนก่อนการฉาบปูนนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะมีการกำหนดมาอย่างไรซึ่งมันจะถูกบอกมาข้างๆของถุงปูนฉาบ แต่ละยี่ห้อนั้นก็มีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันอัตราส่วนของส่วนผสมนั้นก็ไม่เท่ากันด้วย บางทีมันก็อยู่ที่งานที่สร้างออกมาด้วยว่าจะต้องมีส่วนผสมเท่าไหร่บ้างแล้วแต่การกำหนดของช่างแบบที่เหมาะสมมากที่สุด
ปูนฉาบ 1 ถุง ต้องมีการผสมกับทรายและน้ำก่อนที่จะเอามาใช้งานจริง ปริมาณที่ได้นั้นจะต้องมากขึ้นอย่างแน่นอน การผสมปูนฉาบทั่วไปถ้าพูดในทางช่างก็คือ ต้องผสมปูนให้จืดเพื่อที่จะใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปูนฉาบ 1 ถุงนั้นแทบทุกยี่ห้อที่ช่างเลือกมาใช้งานนั้นก็จะมีน้ำหนัก 50 กิโลกรัมต่อถุง ซึ่งผสมออกมาแล้วก็ได้ในปริมาณที่มากพอสมควร ถ้าจะพูดถึงปริมาณที่เราสามารถเอาไปใช้ในงานฉาบปูนได้นั้นคิดเป็นตารางเมตรในแต่ละงานก็จะคำนวณได้มาเท่ากัน เพราะว่าแต่ละงานนั้นมันก็ต้องฉาบปูนในลักษณะที่แตกต่างแล้วความหนาก็ต้องไม่เท่ากันอย่างแน่นอน บางงานก็ใช้งานฉาบแบบบางๆ หรือบางงานก็หนาเพื่อความแข็งแรงที่มากขึ้น ถ้ายิ่งทำการฉาบหนามากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะฉาบได้น้อยลงเท่านั้น ปริมาณของปูนฉาบแบบธรรมดาที่เราเอามาผสมกับทรายนั้นปริมาณมันจะได้มากกว่าปูนฉาบอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าปูนฉาบสำเร็จรูป ตัวนั้นจะผสมกับน้ำเพียงแค่อย่างเดียว ด้วยปริมาณที่มากขึ้นเมื่อถูกนำมาผสมกับทรายและน้ำแล้วทำให้มันมีปริมาณที่มากขึ้นในการฉาบ ส่วนเรื่องของการคำนวณว่ามันจะได้กี่ตารางเมตรนั้นอยู่ที่ความหนาของการฉาบงานนั้นๆด้วย ตัวอย่างเช่นถ้าต้องฉาบที่ความหนาประมาณ 1 เซนติเมตรก็น่าจะได้ประมาณ 9 ตารางเมตร อันนี้คือการฉาบแบบธรรมดา สรุปแล้วจะมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ที่ความหนาในการฉาบว่าจะได้ทั้งหมดกี่ตารางเมตร

เนื่องจากว่าปูนฉาบจะต้องมีการผสมก่อนที่จะทำการฉาบจริง ดังนั้นงานจะออกมาดีได้ต้องคำนึงถึงการผสมเป็นหลัก ส่วนผสมทุกอย่างจะต้องมีความพอดีและออกมาในรูปที่แข็งแรง ทนทาน