ราคาปูนชนิดต่าง ๆ

ปูนซีเมนต์ที่ผลิตและวางจำหน่ายในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะผลิตตามมาตรฐานของอเมริกาและของอังกฤษ ซึ่งตามมาตรฐาน มอก. 15 ซึ่งปัจจุบันที่มีผลิตและจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยอาจจะมีอยู่เพียงไม่กี่ประเภท ดังนี้

· เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา เหมาะกับงานก่อสร้างคอนกรีตทั่ว ๆ ที่ไม่ต้องการเน้นคุณสมบัติที่เฉพาะมากนัก เช่น คาน เสา พื้น ถนน เป็นต้น แต่อาจจะไม่เหมาะกับงานก่อสร้างแถบพื้นที่ที่มีความเค็มของดิน ส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่มีผลิตและจัดจำหน่ายอยู่จะมียี่ห้อ ตราช้างเพชรเม็ดเดียว ราคาอยู่ทีประมาณ 105-150 บาทต่อถุงขึ้นอยู่แต่ละประเภทของปูน,ตรา TPI สีแดง ราคาอยู่ที่ประมาณ 100-120 บาทขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของปูน,และอาจจะมีอีกหลากหลายยี่ห้อนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมา

· เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนที่เหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้างที่ต้องการความรวดเร็วมากเป็นพิเศษ หลังจากที่สั่งมาเทแล้วจำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในเวลาสั้น ๆ เช่น งานเสาเข็ม พื้นคอนกรีตอัดแรง พื้นถนนที่มีการจราจรหนาแน่นมีเวลาปิดซ่อมได้จำกัด เป็นต้น ส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่มีผลิตและจัดจำหน่ายอยู่จะมียี่ห้อ TPI สีดำราคาประมาณ 100 บาท ไม่เกิน 150 บาท และตราพญานาคสีแดง ราคาอยู่ที่ประมาณ 100-150 บาทและยังมีปูนยี่ห้ออื่นอีกหลายตัว

· เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มีความสามารถในการทนต่อการกัดก่อนของเกลือจากพื้นที่ที่มีดินเค็มสูงหรือพื้นที่ที่ใกล้กับทะเลซึ่งบริเวณโดยรอบดินมักจะมีความเค็ม ในประเทศไทยมีผลิตและจัดจำหน่ายได้แก่ยี่ห้อ ตราปลาฉลามราคาประมาณ 100-130 บาท, TPI สีฟ้าราคาประมาณ 100-150 บาทและยี่ห้ออื่น ๆ อีกหลายทางเลือก

และนอกจากปูนที่ได้กล่าวมาข้างตนแล้ว ในประเทศไทยยังคงมีปูนดัดแปลงที่ผลิตและจัดจำหน่ายอยู่อีกมากมาย เพื่อทดแทนปูนหลัก ๆ โดยเป็นที่นิยมนำมาใช้งานและมีราคาที่ถูกลงมาจากปูนหลักซึ่งจะมีราคาตั้งแต่ 80-150 บาท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของปูนชนิดนั้น