ราคาปูนซีเมนต์ประจำปี 2558

ปูนหรือปูนซีเมนต์ทำมาจากผงทีได้จากการนำแคลเซียมคาร์บอเนตและหินดินดานหรือดินเหนียวไปผสมให้เข้ากันแล้วเผาที่อุณหภูมิ 1,400-1,600 องศาเซลเซียส ความร้อนจะทำให้กลายเป็นปูนเม็ด มีคุณสมบัติช่วยยึดเกาะ เมื่อนำมาผสมกับน้ำ,หินและทรายจะทำให้ปูนซีเมนต์นั้นยึดตัวและแห้งเร็วขึ้นนำไปใช้ในการสร้างบ้านเรือน อาคาร ถนนคอนกรีต สะพาน เป็นต้น ก่อนเลือกซื้อปูนควรสำรวจราคาปูนซีเมนต์แต่ละชนิดก่อน ดังต่อไปนี้

ราคาปูนซีเมนต์ต่อถุงสามารถคำนวณได้โดยประมาณจากราคาที่เป็นตันดังนี้ ปูนซีเมนต์ 1 ตัน ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ถุง ถุงละ 50 กิโลกรัม จำนวน 20 ถุง โดยนำจำนวนถุงไปหารราคาต่อตัน จากนั้นจะได้ ราคาปูนซีเมนต์ 1 ถุงที่น้ำหนัก 50 กิโลกรัม

ถ้าเป็นคอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐานมีการจัดส่งเป็นคิวหรือลูกบาศก์เมตรแล้วต้องคำนึงถึงขนาดของพื้นที่อีกด้วย แต่ถ้าต้องการสั่งปูนไปผสมคอนกรีตหน้างานเอง ก็ต้องประมาณจำนวนจากพื้นที่ ความหนาโดยเฉลี่ย แล้วเราจะทราบว่าต้องใช้ปูนเท่าไหร่

ราคาปูนซีเมนต์ ประมาณการ มีหลากหลายยี่ห้อมีดังนี้

ปูน ลูกโลก เขียว ราคาประมาณ 88 บาท/ถุง

ปูน ลูกโลก ซูเปอร์ ราคาประมาณ 77 บาท/ถุง

ปูน ทีพีไอ M197/M199 ราคาประมาณ 100 บาท/ถุง

ปูน ทีพีไอ M299 ราคาประมาณ 110 บาท/ถุง

ปูน ทีพีไอ เขียวซูเปอร์ ราคาประมาณ 91 บาท/ถุง

ปูน ทีพีไอเขียว ราคาประมาณ 107 บาท/ถุงถุง

ปูน ทีพีไอแดง ราคาประมาณ 113 บาท/ถุง

ปูนก่อสำเร็จรูปลูกดิ่ง ราคาประมาณ 58 บาท/ถุง

ปูนฉาบสำเร็จรูปถ้วยทอง ราคาประมาณ 64 บาท/ถุง

ปูนลูกดิ่ง (อิฐมวลเบา) ราคาประมาณ 82 บาท/ถุง

ปูนจิงโจ้ (อิฐมวลเบา) ราคาประมาณ 154 บาท/ถุง

ทั้งนี้ราคาปูนซีเมนต์มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ผู้ซื้อควรเช็คราคาปูนจากร้านค้าเพื่อวางแผนการซื้อและกำหนดงบประมาณก่อนการซื้อ ลงชื่อที่หน้าเว็บเพื่อรับใบเสนอราคาปูนซีเมนต์ล่าสุด

นอกจากราคาปูนที่ทราบกันไปแล้ว คุณสมบัติต่าง ๆ ของปูนก็สำคัญไม่แพ้กัน ตอนตัดสินใจซื้อควรคำนวณราคาปูนให้ดีและศึกษาคุณสมบัติของปูนแต่ละชนิดให้ละเอียด เพื่อเลือกใช้ให้ถูกประเภทถูกงาน จะทำให้งานก่อสร้างเกิดความผิดพลาดได้น้อยที่สุด