ปูนเสือเดคอร์ ปูนตราเสือ ปูนซีเมนต์สำหรับการตกแต่ง

การสร้างบ้านหรืออาคารสักหลังหนึ่งนอกจากจะต้องมีความแข็งแรงทนทานเหมาะกับสภาพแวดล้อมรวมถึงประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่าแล้ว ความสวยงามภายในและภายนอกก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน เพราะบ้านหรือาคารนั้นเป็นสถานที่ที่เราต้องอาศัยอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการตกแต่งบ้านหรืออาคารให้สวยงามจึงเป็นสิ่งจำเป็นข้อหนึ่งที่ควรคำนึงถึง ดังเช่น ปูนตราเสือ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันได้คำนึงถึงความจำเป็นในข้อนี้และได้ผลิตปูนซีเมนต์ที่เหมาะกับการตกแต่งขึ้น คือ “เสือ เดคอร์” ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

ปูน เสือ เดคอร์ มีหลายชนิดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม ในที่นี้จะแนะนำให้รู้จักอยู่ 3 ชนิด

ชนิดที่ 1 คือ เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับงานฉาบเพื่อการตกแต่งผนังโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เนื้อปูนมีความเหนียวลื่น ฉาบง่าย ทำให้ผนังมีความเรียบเนียนไม่แตกร้าว

ชนิดที่ 2 คือ เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาวหล่อหินทราย เป็นปูนซีเมนต์สำหรับงานหล่อตกแต่งและงานหล่อหินทรายโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติไหลเข้าแบบได้ง่าย ฟองอากาศมีน้อยและมีระยะเวลาในการแห้งตัวที่เหมาะสมสำหรับการถอดแบบ

ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 3  เสือ เดคอร์ สีซีเมนต์ Paint (ทาแต่งผิวซีเมนต์) สีเทา สำหรับทาตกแต่งผิวซีเมนต์ที่มีสีสันให้เลือกไปใช้แบบพาสเทล สามารถฉาบผนังใหม่ได้โดยไม่ต้องรองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่าและไม่ต้องใช้น้ำยาเคลือบผิวปูนซีเมนต์

สำหรับ ปูน เสือ เดคอร์ ที่ได้แนะนำไปทั้ง 3 ชนิด จะเห็นได้ว่ามีคุณสมบัติที่หลากหลายตามการใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม