การเลือกซื้อปูนถุงแบบใด ชนิดใด ควรต้องศึกษาให้ละเอียด

 

การก่อสร้างมีหลายลักษณะทั้งงานสร้างทาง สะพาน เขื่อน สะพาน บ้าน อาคาร ตึกสูง  ซึ่งแต่ละประเภท ต้องอาศัยผู้ก่อสร้างที่มีประสบการณ์พร้อมกับวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างปูนถุง เหล็ก หิน ทราย และส่วนผสมอื่น ๆ โดยส่วนของวัตถุดิบที่จะต้องใส่ใจในการเลือกซื้อมากที่สุดเพื่อผลงานการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือ  ปูนถุงซึ่งควรคำนึง ถึงปัจจัย 2 ข้อ ดังนี้

1.ลักษณะงาน

ปูนถุงมีหลายแบบ อาทิ ปูนโครงสร้าง ปูนก่อ ปูนฉาบ โดยปูนแต่ละประเภทก็จะใช้กับงานที่แตกต่าง กันและหากนำมาใช้สลับกันอาจทำให้งานที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น การแตกร้าว การไม่สามารถรับแรงกดทับ แรงกระแทก หรือน้ำหนักของส่วนประกอบต่างๆ ของตัวอาคาร การผุกร่อน เป็นต้น  ซึ่งงานประเภทสร้างเสา คาน พื้นฐานราก ควรใช้ปูนโครงสร้างเป็นหลักอย่างปูนซีเมนต์ตรา SCG ( ชื่อเดิมปูนตราช้าง) ปูนซีเมนต์ ตรา ทีพีไอ ปูนซีเมนต์ตราพญานาค  สำหรับงานก่อจะเป็นการเชื่อมประสานระหว่างอิฐแต่ละแผ่นเพื่อก่อขึ้นรูปเป็นผนังหรือกำแพง ซึ่งควรใช้ปูนก่ออย่างปูนซีเมนต์ตราเสือ ปูนซีเมนต์ตราดอกบัว  แต่งานเป็นงานฉาบเพื่อปกปิดตกแต่งให้การก่อสร้างสวยงามและแข็งแรงทนทานขึ้น ควรใช้ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรี  ปูนซีเมนต์ตราเสือ โดยอาจสังเกตชนิดการใช้งานจากการระบุบนถุงปูน

2.คุณสมบัติของปูนซีเมนต์

ปูนที่ใช้กับงานแบบเดียวกันแต่ต่างแบรนด์กันจะมีส่วนผสมที่ต่างกัน ทำให้มีคุณลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป เช่นทำให้แห้งไว ทำให้ไม่มีรอยแตกร้าว มีความเหนียวลื่น ฉาบง่าย เนื้อปูนมีความมละเอียดจึงเกาะติดแน่นแข็งแรงรับแรงได้ดีเป็นต้น ดังนั้น ควรเลือกปูนที่ตรงกับความต้องการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ให้ได้ตรงมากที่สุด

การเลือกซื้อปูนถุงแบบใด ชนิดใด ควรต้องศึกษาให้ละเอียดเพื่อให้ได้ปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง แต่ละแบบเพื่อให้งานที่ได้คงทนถาวรและแข็งแรงมีอายุการใช้งานได้นาน