ทำความรู้จักกับปูนก่อและปูนประเภทอื่น ๆ

ปูนซีเมนต์ คือ วัสดุก่อสร้างที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากการสร้างบ้านด้วยปูนนับเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การทำความรู้จักกับปูนก่อและปูนประเภทอื่นๆ คือสิ่งที่ผู้ซื้อควรเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด

1.ปูนก่อ

ปูนก่อ คือ ปูนสำหรับสร้างแรงยึดเกาะระหว่างอิฐแต่ละชิ้น การเลือกปูนก่อนั้นผู้เลือกควรพิจารณาว่าอิฐที่ตนเองใช้เป็นอิฐประเภทใด เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถภาพในการยึดเกาะของอิฐและปูนให้ดีกว่าเดิม สำหรับปูนสำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับการก่อนั้นมีทั้งแบบก่อทั่วไป ก่ออิฐมวลเบา เป็นต้น

2.ปูนฉาบ

ปูนฉาบมีหน้าที่สำหรับฉาบผนังที่ต้องการความเรียบและสวยงามมากที่สุด ทั้งนี้ผู้ใช้ควรเลือกปูนสำหรับ งานฉาบโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับงานและช่วยให้การแตกร้าวของผนังปูนเกิดได้ยากกว่าเดิม นอกจากนี้ปูนฉาบที่ดี ก็จะช่วยในการประหยัดเวลาในการฉาบอีกด้วย เพราะปูนสำหรับฉาบจะไม่หลุดร่วงขณะที่ช่างฉาบอยู่นั่นเอง ทั้งนี้ปูนฉาบสำหรับอิฐมวลเบานั้นเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อควรพิจารณามากกว่าการซื้อปูนฉาบโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการเลือกปูนก่อ สำหรับ อิฐมวลเบาเพราะอิฐมวลเบามีขนาดใหญ่เป็นพิเศษทำให้การฉาบยากกว่าเดิม