ปูนก่อสำเร็จรูป ใช้ง่ายๆ แค่เติมน้ำ

ปัจจุบันนี้มีปูนหลายรูปหลายแบบให้ออกมาใช้งาน ทั้งปูนซ่อม ปูนก่อสำเร็จรูป ปูนฉาบ ปูนมอร์ต้า และอื่นๆ นอกจากจะง่าย สะดวกและประหยัดแล้ว ยังเหมาะสมกับประเภทงานปูนอีกด้วย โดยหลักการแล้วปูนซีเมนต์นั้นมีหน้าที่หลักๆ ในงานก่อสร้างนั่นคือ งานฉาบปิดผิววัสดุ เนื่องจากมีคุณสมบัติเหนียว เกาะตัว โมเลกุลเป็นลักษณะโครงสร้างที่สามารถเกาะกันได้ ในทุกทิศทางส่วนหน้าที่หลักอย่างที่สองก็คือ ปูนซีเมนต์ทำหน้าที่รับแรงอัด น้ำหนักของโครงสร้างตึกแบบเก่า รวมถึงตึกที่ไม่สูงนัก มักออกแบบให้ใช้คอนกรีต เพราะประหยัด ก่อสร้างได้ง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใดๆ ส่วนตึกสมัยใหม่ รวมถึงอาคารสูงปัจจุบันมักเป็นคอนกรีตอัดแรง แผ่นสำเร็จ และโครงสร้างเหล็ก โดยออกแบบให้รับแรงดึงและแรงอัดที่สมส่วนพอดีกัน แต่สำหรับงานทั่วไปที่ใช้ในบ้าน การซ่อมแซมต่างๆ เล็กๆ น้อยๆ การใช้เพียง ปูนก่อสำเร็จรูป ถุงเล็กๆ ก็อาจจะเพียงพอแล้ว ใช้ง่ายๆ แค่เติมน้ำ

สำหรับงานซ่อมตามบ้านโดยทั่วไป มักเป็นลักษณะ ฉาบนิด ก่อหน่อย ปะตรงนู้น โปะตรงนี้ เราอาจเลือกใช้ปูนซ่อมเอนกประสงค์ได้ แต่สำหรับงานบางประเภทที่ต้องมีการรับน้ำหนัก ทั้งจากน้ำหนักของประโยชน์ของมันเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ยังต้องรองรับโครงสร้างของตัวมันเองด้วย เช่น ก่อเคาท์เตอร์ครัว ก่อกำแพงเล็กๆ กั้นบริเวณเพื่อปลูกต้นไม้ เราควรเลือกใช้ ปูนก่อสำเร็จรูป จะเหมาะที่สุด เพราะเนื้อปูนผสมทรายมาในปริมาณที่เหมาะสมอยู่แล้วสำหรับงานก่อ แค่ฉีกถุงผสมน้ำก็ใช้ได้เลย

เนื่องจาก ปูนก่อสำเร็จรูป ที่วางจำหน่ายนั้น ส่วนใหญ่ขนาดถุงไม่ใหญ่จึงสามารถฉีกใช้ทีละถุงตามการใช้งาน สำหรับงานที่ต้องการกันซึม ผู้ใช้อาจผสมน้ำยากันซึมลงไปในเนื้อปูนแทนน้ำ สำหรับงานส่วนฉาบผิวด้วยก็ได้ หลังจากปูนแห้งได้ที่แล้ว ก็สามารถทาสีทับ (โดยทั่วไป 1 วันสำหรับงานไม่ใหญ่มาก) หรือติดกระเบื้องได้ตามต้องการได้ทันที