ปูนก่อ ปูนก่อสำเร็จ เพื่องานดี สมบูรณ์แบบ

 

ปูนก่อเป็นปูนสำหรับงานก่ออิฐที่ต้องการยึดติดอิฐแต่ละก้อนให้แน่นหนาเพิ่มมากยิ่ง เพื่ออายุการใช้งาน ที่ยาวนานเพิ่มมากขึ้นการเรียงอิฐจึงจำเป็นต้องมีส่วนของปูนก่อเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ปัจจุบันมีปูนก่อหลายยี่ห้อที่จำหน่ายอยู่ทั่วไปตามร้านวัสดุก่อสร้าง ปูนก่อจะถูกผสมผสานมาเป็นอย่างดีแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมาผสมส่วนผสมใดเพิ่มนอกเสียจากน้ำเท่านั้น เพื่อความยืดหยุ่นของตัวเนื้อปูนในการใช้งาน ปูนก่อราคา จะแตกต่างกันออกไปตามปริมาณและยี่ห้อ

ราคาปูนก่อส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ 70-125 บาท โดยทั่วไปแล้ว ปูนก่อราคา จะถูกลงหากซื้อเป็นจำนวนมาก 1 ถุง จะมีปริมาณประมาณ 50 กิโลกรัม ซึ่งสามารถใช้งานงานก่อได้หลายตารางเมตรแต่ละถุง ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อปูนก่อจึงจำเป็นต้องวัดขนาดพื้นที่ที่จะก่อสร้างให้เหมาะสมต่อการสั่งซื้อปูนแต่ละครั้ง และต้องเช็คปริมาณปูนด้วยว่ามีปริมาณเท่าไหร่ต่อถุงเพื่อเป็นการลดต้นทุนในงานก่อได้เพิ่มมากขึ้นและ นำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายในงานก่อสร้างส่วนอื่นได้อีก

การสร้างโครงสร้างใดๆ ก็ตามจำเป็นต้องมีประกอบของปูนเข้ามาเป็นส่วนสำคัญทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น งานก่อ งานฉาบและงานเทพื้น ราคาของปูนแต่ละประเภทก็จะต่างกันออกไป ปูนก่อราคา ก็จะถูกลง มาจากปูนฉาบหรือปูนผสมชนิดพิเศษ ก่อนเลือกซื้อปูนแต่ละประเภทควรทำการตั้งงบประมาณและ วัดพื้นที่รวมถึงต้องเปรียบเทียบราคาปูนและคุณสมบัติในการใช้งานก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อหรือ สั่งซื้อปูนแต่ละประเภทมาใช้งาน