ปูนฉาบสำเร็จ ทางเลือกของคุณภาพ

ในยุคนี้เรื่องของการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์นับเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกใช้วัสดุที่ดีก็จะช่วยเรื่องลดเวลาการทำงาน ไปได้มาก เพราะวัสดุดีนั่นย่อมหมายถึง ทำงานได้เร็วและงานออกมาแบบมีคุณภาพ ช่างส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ของที่ดี เพื่อจะได้ย่นระยะเวลาในการทำงาน ในปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์ในแวดวงการก่อสร้างก็มีของสำเร็จออกมาให้เห็นและ ได้เลือกใช้กันมากขึ้นและที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้คือ ปูนฉาบสำเร็จ

            ปูนฉาบสำเร็จนั้นมีราคาแพงกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดาทั่วไปในท้องตลาด แต่ถ้าหากว่าคำนวณกันจริงๆ แล้วแทบ ไม่แตกต่าง เพราะว่าการที่เราใช้ปูนฉาบสำเร็จนั้น สิ่งที่ตัดออกไปได้เลยก็คือ เราไม่จำเป็นที่จะต้องสั่งซื้อทรายเพื่อมา ผสม เพราะปูนฉาบสำเร็จนั้นเราสามารถตัดถุงแล้วผสมน้ำใช้ได้ในทันที เพราะมีการคำนวณและผสมมาเรียบร้อยแล้วและข้อดีของปูนสำเร็จก็คือจะเรียบลื่นมากกว่าปูนที่เรานำมาผสมเองและยังป้องกันส่วนของงานในเรื่องรอยแตกร้าวได้ดีอีกด้วย

            ส่วนในเรื่องของปริมาณหลังการผสมต่อปูนปูนฉาบสำเร็จหนึ่งถุง และปูนฉาบธรรมดาหนึ่งถุงนั้น เมื่อผสมออกมาแล้ว ปริมาณที่ได้สำหรับปูนฉาบสำเร็จน้อยกว่าปูนฉาบธรรมดา แต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก หากคิดในปริมาณความหนา ที่ฉาบเท่ากัน ปูนฉาบสำเร็จหนึ่งถุงจะฉาบได้ 2 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร หากต้องการได้งานที่มีคุณภาพออกมาดี สะดวกและรวดเร็วและไม่เสี่ยงต่อรอยแตกร้าว ปูนฉาบสำเร็จเป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งในงานก่อสร้างที่นับว่าน่าสนใจไม่น้อย