ปูนฉาบสำเร็จราคาอาจมีความต่างกันจำเป็นต้องเลือกที่เหมาะสมกับงานฉาบมากที่สุด

งานฉาบผนังเป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตสูงเพื่อให้ได้พื้นผิวผนังที่มีความเรียบและสวยงาม อีกทั้งยังต้องการความแข็งแรงทนทานให้ยาวนานและมากที่สุดในการฉาบแต่ละครั้ง จึงจำเป็นต้องเลือกปูนฉาบ ที่มีคุณภาพและเหมาะต่องานฉาบให้ได้มากที่สุด ปูนฉาบนั้นมีทั้งชนิดที่ใช้งานทั่วไปและงานฉาบปูนสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะและปูนสำหรับงานฉาบที่ต้องการความเบาบางเป็นพิเศษ ดังนั้น ควรเลือก ให้เหมาะสมกับงานที่กำลังจะฉาบเพราะปูนฉาบไม่ได้มีเพียงชนิดเดียว ปูนฉาบสำเร็จราคาจึงต่างกันออกไป อีกทั้งปูนฉาบยังมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อหาเพื่อนำมาใช้งาน เช่น ปูนตราเสือ ปูนตราดอกบัว ปูนตรา TPI ปูนตรางูเห่า ปูนตราราชสีห์เขียว ปูนตราถ้วยทอง ปูนตราผึ้ง ซึ่งแต่ละสูตรจะมีการแบ่งสูตร ของปูนให้เหมาะสมต่องานแต่ละอย่างได้ชัดเจน ปูนฉาบสำเร็จราคามีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละยี่ห้อเพราะด้วยปริมาณและงานที่จะได้ออกมารวมถึงคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป

ปูนฉาบสำเร็จราคา ต้องเหมาะสมกับงานที่กำลังจะฉาบยิ่งสามารถลดต้นทุนในการฉาบได้แต่ช่วยให้งานฉาบที่ออกมามีประสิทธิภาพ ก็ถือได้ว่าเป็นการประหยัดทั้งเงินในส่วนการก่อสร้างนี้อีกทั้งยังประหยัดแรงในการทำงานได้อีกด้วย ปูนฉาบส่วนใหญ่จะสามารถใช้ฉาบด้วยแรงงานมนุษย์ ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่า การใช้งานกับเครื่องพ่นปูนที่มีความรวดเร็วและช่วยให้งานฉาบเสร็จได้ทันเวลาปูนไม่แห้งไปก่อน แต่ไม่ว่าปูนฉาบชนิดไหนก็ตามหากต้องการให้ปูนเซทตัวและอยู่อย่างยาวนานไม่หลุดร่วงง่ายๆ ก็ต้องฉีดน้ำเพื่อให้ปูนเซทตัวก่อนอย่างน้อย 2-3 วัน หลังจากการฉาบ