2 ประโยชน์ปูนโครงสร้าง

จะดีเพียงใดหากบ้านมีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานและมีอายุการใช้งานนานตราบชั่วลูกหลานเพราะบ้านเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคนรุ่นก่อนเป็นสินทรัพย์ที่ถือว่าเป็นมรดกตกทอดที่สำคัญและ ยังเป็นศูนย์กลางที่พำนักของบุคคลภายในครอบครัวทั้งใหญ่ กลาง เล็ก ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สมัครสมานกลมเกลียว ดังนั้น โครงสร้างบ้านจึงจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมีมาตรฐานที่ได้รับการรับรองอย่าง ปูนโครงสร้าง ที่มีวางจำหน่ายกันหลากหลายแบรนด์ในท้องตลาดอาทิ ปูนซีเมนต์ ตราเพชร ปูนซีเมนต์ ตราทีพีไอ ปูนซีเมนต์ ตรา SCG (เดิมใช้ชื่อว่าปูนซีเมนต์ตราช้าง) โดยปูนซีเมนต์ที่กล่าวมา มีคุณสมบัติเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สร้างประโยชน์ให้กับการก่อสร้างได้ ดังนี้

  1. ปูนโครงสร้าง จะมีความแข็งแรงสูงด้วยเนื้อปูนที่มีความหดตัวได้สูงจึงสามารถรองรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี จึงนิยมนำมาก่อสร้างเป็น เสาอาคาร คานของตัวอาคารหรือแม้กระทั่งฐานราก ซึ่งจะลดการแตกร้าวได้ดีและมีอายุการใช้งานนาน
  2. ปูนโครงสร้าง จะไม่อุ้มน้ำมากจึงทำให้เวลาผสมปูนซีเมนต์กับส่วนผสมต่างๆ เพื่อก่อสร้างโครงสร้างสำคัญจะสามารถแห้งและเซทตัวได้ไวส่งผลให้อาคารมีความแข็งแรงพอที่จะก่อสร้างส่วนอื่นต่อได้อย่างรวดเร็วทั้งยังสามารถยึดเกาะอนุภาคระหว่างปูนซีเมนต์ได้อย่างดี

ปูนโครงสร้าง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นตัวหลักในการสร้างโครงบ้านให้มีความมั่นคง ทำให้การเลือกซื้อปูน สัดส่วนการผสม กระบวนการผลิต ต้องมีความระมัดระวังและต้องอาศัย ความชำนาญพร้อมประสบการณ์เพื่อให้ตัวบ้านรองรับน้ำหนักของส่วนประกอบต่างๆ ที่ต่อเติม ซึ่งนั่นทำให้บ้านที่พักอาศัยมีความสมดุลและสมบูรณ์