ปูนปอร์ตแลนด์กับงานโครงสร้าง

ปูนซีเมนต์ที่นำมามาใช้ในการก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างตัวอาคารคอนกรีตอาทิ พื้นอาคาร ฐานรากต่างๆ เสา คาน หรือแม้กระทั่งการหล่อคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงเพื่อใช้ในการทำถนน สะพาน หรือแม้กระทั่ง งานเขื่อน ซึ่งต้องรองรับน้ำหนักและแรงกระแทก การสั่นสะเทือนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งานและ ตามสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ทำให้งานการก่อสร้างจำเป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์ที่เรียกว่า ปูนปอร์ตแลนด์ อันเป็นปูน ที่มีลักษณะเด่นจากการที่มีความสามารถหดตัวได้สูงเพื่อดูดซับแรงต่างๆ ที่มาปะทะ รวมทั้งยังมีการนำ ปูนปอร์ตแลนด์ มาประยุกต์ด้วยการผสมผสานเข้ากับส่วนผสมบางประเภทเพื่อให้เกิดความทนทานต่อการก่อสร้างในสถานที่บางแห่ง เช่นบริเวณน้ำเค็มและบริเวณใกล้ชายทะเลที่เป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุประเภทเกลือซึ่งเป็นสารซัลเฟตที่มีฤทธิ์ ในการกัดกร่อนปูนคอนกรีต

ปูนปอร์ตแลนด์ มีหลายลักษณะ ซึ่งหากเป็นการก่อสร้างทั่วไปอาทิ บ้านเรือน อาคารต่างๆ จะใช้ปูนซีเมนต์ ตราพญานาค ตราเพชร หรือตรา SCG แต่หากต้องการใช้กับบริเวณพื้นที่ที่สามารถต้านทานต่อสารซัลเฟต ก็จะใช้ปูนซีเมนต์ตราปลาฉลาม ตราทีพีไอ และถ้าเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็วในการก่อสร้างก็จะใช้ปูนซีเมนต์ตราสามเพชร ตราทีพีไอ หรือตราพญานาค ซึ่งมีลักษณะเนื้อปูนที่ค่อนข้างละเอียดจึงทำให้ปูนแห้งและแข็งตัวได้เร็วจากการที่มีการยึดเกาะระหว่างอนุภาคปูนซีเมนต์เป็นอย่างดี ดังนั้น แล้วการก่อสร้างงานในลักษณะต่างประเภทกันก็ควรเลือก ปูนปอร์ตแลนด์ ที่มี ความแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับงานซึ่งก็จะทำให้งานที่ได้มีความสมบูรณ์สูงสุดและใช้งานได้เป็นอย่างดี