ปูนปอร์ตแลนด์ราคาที่มีการขยับขึ้นลงอยู่เสมอ

ปูนซีเมนต์เป็นส่วนประกอบหลักของงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น งานก่อ งานเท เสา คาน พื้น ล้วนแล้วแต่ต้องมีส่วนของปูนซีเมนต์เป็นตัวยึดเกาะและเพิ่มความทนทานทั้งสิ้น ปูนซีเมนต์จึงมีความสำคัญอย่างมากในงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างชนิดใดก็ตาม เพราะด้วยโครงสร้างของบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ จะใช้เพียงแค่เหล็ก หรือสิ่งอื่นๆ ในการก่อสร้างทั้งหมดไม่ได้ ปูนปอร์ตแลนด์ราคา จะมีการขยับขึ้นลงอยู่เสมออยู่กับช่วงราคาของปูนซีเมนต์ในแต่ละจังหวะ อีกทั้งแต่ละยี่ห้อก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไป

ปูนปอร์ตแลนด์ราคา จะเริ่มต้นที่ประมาณ 50 กิโลกรัม 110-130 บาท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการใช้งานเป็นหลักเพราะปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ด้วยกัน คือ

  1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 ที่เหมาะสำหรับงานปูนเพื่อทำทางเท้าหรือถนนในสภาพแวดล้อมปกติไม่ใกล้น้ำมากเกินไป
  2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง มีความต้านทานต่อซันเฟสได้พอสมควรจึงสามารถใช้ในงานก่อสร้างที่ใกล้น้ำหรือใกล้ทะเลได้ อย่างเช่น ตอหม้อหรือท่าเทียบเรือ เป็นต้น
  3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้กำลังอัดเร็ว เหมาะสำหรับงานปูนที่ต้องการให้เสร็จอย่างรวดเร็ว เช่น งานเสาเข็มหรืองานถนน เป็นต้น
  4. ปูนปอร์ตแลนด์เกิดความร้อนต่ำ เหมาะสำหรับการสร้างงานที่ต้องใช้ปูนเป็นจำนวนมากเพื่อลดการแตกร้าวจากความร้อนภายในที่เป็นส่วนทำให้ปูนขยายตัวและแตกร้าว
  5. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟตได้สูง เหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่ใกล้กับพื้นที่มีด่างสูง อย่างเช่น พื้นที่ชายทะเล พื้นที่กลางทะเล หรือพื้นที่ชายเลน เป็นต้น

เพราะด้วยความแตกต่างของปูนชนิดนี้แต่ละประเภทที่ได้กล่าวมาจึงทำให้ ปูนปอร์ตแลนด์ราคา มี ความแตกต่างกันออกไปแต่ไม่มาก ควรเลือกที่เหมาะสมต่องานก่อสร้างและเหมาะสมต่อพื้นที่ในการก่อสร้างให้มากที่สุด

ราคาปูนซิเมนต์ที่ถูกกว่าเจ้าอื่นไม่ใช่หมายความว่าคุณภาพจะต่ำกว่าเสมอไปขึ้นอยู่กับความพึงพอใจราคาค่าขนส่งมากกว่าปัจจัยอื่นๆสำหรับราคาปูนแต่ละยี่ห้อ ตั๋วปูน.com โดย OutletHalf.com ขอนำเสนอราคาปูนซีเมนต์แต่ละยี่ห้อเพื่อพิจารณาสามารถลงชื่อเพื่อรับราคาปูนซีเมนต์แต่ละยี่ห้อและเป็นเพื่อนกับเราทาง LINE @outlethalf เพื่อรับราคาปูนซีเมนต์ที่มีการปรับขึ้นลงกันค่ะ