ปูนเขียวกับการนำไปใช้งาน

 

เมื่อเราต้องการจะต่อเติมหรือสร้างบ้าน อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างเป็นสิ่งจำเป็นหนึ่งในนั้น คือ ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์แบ่งออกไปตามลักษณะและความต้องการในการใช้งานและปูนซีเมนต์นั้นมีกี่ประเภท เอาไว้ใช้งานในลักษณะไหน บ้าง ปูนซีเมนต์แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท แต่ที่นิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนธรรมดามี 2 ชนิด คือ ปูนเขียวและ ปูนแดง

  1. ชนิดที่ 1 Silica Cement หรือ ปูนเขียว คือ ปูนก่อฉาบ มีกำลังอัดน้อย ใช้สำหรับงานฉาบปูน งานก่ออิฐ งานก่อ งานฉาบและปูกระเบื้องใช้ ปูนเขียวในการทำงานในแบบที่กล่าวมา
  2. ชนิดที่ 2 Portland Cement หรือ ปูนแดง คือ ปูนโครงสร้าง หรือ ซึ่งนิยมใช้ในการทำโครงสร้าง มีแรงอัดสูงและแข็งแรงกว่าปูนเขียวในการเทโครงสร้าง พื้น เสา ตอม่อ คาน

ในการก่อสร้างแต่ละงานนั้น ควรคำนึงและเลือกใช้วัสดุให้ถูกประเภทในการใช้งาน หากต้องการที่จะเทตอม่อ คาน หรือพื้นก็ควรที่จะเลือกใช้ปูนเขียวในการทำงาน เพราะหากใช้สลับหรือเลือกผิดเป็นการเอาปูนแดงมาใช้นั้น ย่อมทำให้งาน ที่ได้ออกมาไม่แข็งแรง ทนทาน

การทำงานเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ทุกครั้ง การผสมปูนและการเตรียมขั้นตอนการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนการทำ การผสมปูนทุกครั้งจำเป็นที่จะต้องผสมตามสูตรที่กำหนดเพื่อให้ได้ชิ้นงานออกมาดีและแข็งแรงที่สุด ปูนเขียวที่ดีนั้นจะทำให้การทำงานเบาแรงขึ้น เพราะจะช่วยให้ก่อลื่น ฉาบง่าย เบาแรง ช่วยให้งานออกมาดูดีมีคุณภาพ

            นอกจากปูนเขียว และ ปูนแดงที่กล่าวมานั้น ก็ยังมีปูนขาวอีกหนึ่งชนิดแต่ปูนขาวที่ว่าไม่นิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างแต่นิยมในการนำไปใช้ในงานตกแต่ง ประเภท ยาแนว หินขัด ทรายล้าง หรือใช้ในการติดตั้งสุขภัณฑ์