รู้จักปูนแดงและประโยชน์ใช้งาน

 

สิ่งของแต่ละชนิดก็ควรเลือกใช้ในงานที่เหมาะสมกับงานชนิดนั้น จะว่าไปก็เหมือนกับงานก่อสร้างที่ต้องเลือกใช้ปูนซีเมนต์ที่เหมาะกับตัวงานที่จะทำ เช่น หากคุณต้องการจะเทพื้น คุณก็ควรจะต้องเลือกปูนที่เหมาะสมกับการเทพื้น อย่างเช่น Portland Cement หรือปูนแดง และหากคุณต้องการที่จะทำในส่วนของงานก่อหรืองานฉาบ งานผนัง ปูนที่คุณควรจะเลือกใช้ก็ควรจะเป็น Silica Cement หรือ ปูนเขียว

ปูนซีเมนต์ประเภทแบกหามหรือรับน้ำหนักของตัวอาคารบ้านเรือน ส่วนมากนั้นใช้ทำโครงสร้าง เช่น คาน บันได เสา ตอม่อ เป็นต้น ปูนประเภทนี้ก็คือ Portland Cement ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มีหลายยี่ห้อตามแต่ละบริษัทที่ผลิต Portland Cement หรือปูนแดง นั้นเหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมาก ให้กำลังอัดสูง ปูนแดงซีเมนต์นั้นเป็นวัสดุก่อสร้างที่เมื่อผสมกับน้ำแล้วจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า ไฮเดรชั่น เป็นลักษณะกึ่งข้นกึ่งเหลว ทำการยึดเกาะเชื่อมประสานระหว่างวัสดุที่ผสมเข้าด้วยกันและแข็งตัวทำให้เกิดความแข็งแรงคงทน

            การใช้งานถูกประเภทนั้นถือเป็นความสำคัญที่สุด หากคุณนำต้องการเทพื้นแต่คุณนำปูนเขียวมาเท ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของซิลิก้า เหมาะกับการก่อ-ฉาบ และมีการหน่วงในการเซ็ตตัว แต่ไม่เหมาะกับการใช้ในงานโครงสร้างเพราะไม่ได้ใช้เพื่อรับกำลังแบบปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หรือ ปูนแดงที่เหมาะกับงานเทพื้นมากกว่าที่จะนำไปทำการฉาบก่อ เพราะมีแรงหดตัวสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแตกร้าวตามมาภายหลังได้ ก่อนการตัดสินใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตามร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างใกล้บ้านท่าน