คุณสมบัติของปูนซุปเปอร์ มีความแตกต่างจากปูนชนิดอื่นอย่างไร

ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อสร้างทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท สำหรับการทำงานในเรื่องของโครงสร้างและรากฐานของอาคาร กับในงานก่อฉาบของผนังอาคาร ซึ่งแรงอัดของปูนทั้ง 2 ประเภทนี้ต่างกัน ซึ่งปูนแดงหรือเรียกในชื่อที่เป็นทางการว่า Portland Cement นั้นเป็นปูนที่เหมาะกับงานโครงสร้างเพราะมีแรงอัดสูงและอีกชนิดก็คือ ปูนเขียว หรือชื่อเป็นทางการเรียกว่า Silica Cement เป็นปูนที่เหมาะกับงานก่องานฉาบ เพระมีการยึดติดดี เนื้อปูนไม่หดตัวมาก ลดรอยแตกร้าว

            และในปัจจุบันนี้ก็ยังมีปูนซุปเปอร์ที่มีคุณสมบัติครบอยู่ในขั้นตอนเดียว ปูนซุปเปอร์คือปูนที่สามารถ ก่อฉาบและ เทโครงสร้างขนาดเล็กได้ ด้วยสูตรผสมที่คิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษ พัฒนามาจากปูนซีเมนต์สูตรปกติ จึงทำให้ตัวเนื้อปูนมี ความเข้มข้นเหมาะสมกับการเทโครงสร้าง ทั้งยังเหนียวจึงทำให้ง่ายต่อการใช้งานในประเภทก่อฉาบ ได้งานที่ออกมา เรียบสวยและไม่แตกร้าว ปูนซุปเปอร์ในท้องตลาดตอนนี้มีออกมาให้เลือกใช้งานหลายยี่ห้อ

            คุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นของปูนซุปเปอร์

  • ปูนซุปเปอร์เป็นปูนที่มีความเข้มข้นสูง ในขนาด 40 กิโลกรัมต่อถุง นั้นสามารถผสมออกมาและใช้งานได้เหมือน กับปูนซีเมนต์สูตรปกติทั่วไปถึง 50 กิโลกรัม
  • ปูนซุปเปอร์เมื่อใช้งานแล้ว ผลงานที่ได้แข็งแรงกว่าเมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์สูตรปกติ โดยเฉพาะเรื่องของคุณสมบัติ และเมื่อมีการทดสอบทั้งการใช้งานจริง และในห้องปฏิบัติการพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจมากกว่าปูนสูตรปกติ
  • ปูนซุปเปอร์ถูกออกแบบสูตรมาอย่างดี จึงครอบคลุมในการใช้งานที่ใช้ได้ทั้งงานก่อฉาบและเทโครงสร้าง