เช็ดดูก่อนเลือกซื้อมาใช้งานว่าปูนตราเสือราคาเท่าไหร่

 

ปูนตราเสือ มีหลากหลายสูตรให้เลือกใช้งาน เพื่อความเหมาะสมต่องานก่อสร้างแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมที่สุด อาทิเช่น ปูนเสือเขียว สำหรับงานก่อ ฉาบ เท ปูนเสือซุปเปอร์ซีเมนต์ปูนเสือฉาบพิเศษ ปูนเสือมอร์ตาร์ สำหรับงานฉาบทั่วไป ปูนเสือซีเมนต์ขาว เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปูนตราเสือเท่านั้น ยังมีปูนตราเสืออีกหลายสูตรให้เลือกใช้อีกมากมาย ราคาจึงค่อนข้างมีความแตกต่างกันออกไปตามคุณสมบัติในการใช้งาน จึงต้องควรเช็คดูก่อนว่า ปูนตราเสือราคาเท่าไหร่ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อหานำมาใช้งาน

                        คุณสมบัติของปูนบางชนิดค่อนข้างมีความเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย สามารถใช้ในงานเดียวกันได้ จึงควรดูว่า ปูนตราเสือราคาเท่าไหร่ เลือกที่มีราคาถูกกว่า แต่สามารถนำมาใช้งานได้เหมือนกัน เพื่อเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการใช้จ่ายในส่วนของปูนลงไปได้มากพอสมควร ในงานก่อสร้าง ราคาปูนตราเสือแต่ละตัวจะเริ่มต้นที่ประมาณ 80-200 บาท และบางสูตรยังมีปริมาณที่แตกต่างกันออกไป ปริมาณเริ่มต้นที่ 20-50 กิโลกรัม

                        หากอยากประหยัดในส่วนของการซื้อปูนแต่ละชนิดให้มากยิ่งขึ้น ควรทำการวัดพื้นที่ที่จะใช้งานปูนมาอย่างละเอียดและทำการคำนวณว่ามีความจำเป็นต้องใช้ปูนทั้งหมดกี่ถุง ก่อนที่จะไปทำการเลือกซื้อหรือสั่งซื้อมาใช้งาน หากการคำนวณพื้นที่ไม่ผิดพลาดก็ไม่จำเป็นต้องซื้อปูนมาเกินกว่าความจำเป็นที่จะใช้งาน เมื่อคำนวณพื้นที่และความต้องการใช้งานปูนแต่ละชนิดได้แล้วก็อย่าลืมเช็ค ปูนตราเสือราคาเท่าไหร่ จะได้บริหารจัดการเงินส่วนนี้ไม่ให้เกิดงบบานปลายขึ้นมา