ปูนทีพีไอแดงซุปเปอร์กับงานโครงสร้าง

งานโครงสร้างอาคารเป็นงานที่จำเป็นจะต้องใช้ปูนที่มีกำลังอัดสูง และ ปูนทีพีไอแดงซุปเปอร์ ก็เป็นปูนซีเมนต์ที่เหมาะกับงานประเภทนี้ ปูนทีพีไอแดงซุปเปอร์ เป็นปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่เหมาะต่อการผลิตชิ้นงานที่ต้องการความแข็งแกร่ง หรืองานที่ต้องการความทนทาน อย่างงานประเภทงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย หรืองานสะพานและถนน เนื้อปูนมีความละเอียดสูงทำให้ได้เนื้องานที่ออกมาเรียบเนียนสวยงาม

ปูนทีพีไอแดงซุปเปอร์ เป็นปูนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและมีคุณภาพ เหมาะสมกับงานคอนกรีตทั่วไป งานหล่อ หรืองานคอนกรีตอัดแรง งานหล่อท่ออัดแรง งานคอนกรีตบล็อก งานหล่อฝาบ่อ งานหล่อท่อระบายน้ำ งานหล่อเสาสำเร็จ งานหล่อท่อใยหินเป็นต้น เรียกได้ว่างานที่ต้องการกำลังอัดสูง ๆ นั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้ปูนให้ถูกประเภท และถ้าหากว่าเป็นงานประเภทที่ต้องก่อฉาบแล้ว ปูนที่เหมาะกับงานประเภทนั้นก็คือ ปูนเขียวหรือในชื่อว่า Silica Cement

ปูนซุปเปอร์ คือ ปูนที่ผสมขึ้นมาด้วยสูตรพิเศษซึ่งมีความแข็งแรงกว่าปูนสูตรปกติทั่วไป มีความเข้มข้นเป็นพิเศษพัฒนาขึ้นมาจากสูตรปกติทั่วไป ซึ่งมีการทดสอบในห้องทดลองและในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งพบว่าผู้ใช้งานจริงมีความพอใจกับผลงานที่ออกมา ข้อดีของปูนทีพีไอแดงซุปเปอร์คือ เนื้อปูนมีความเข้มข้น สะดวกในการใช้งานเบาแรงและสะดวกในการเก็บรักษา ในการใช้งานนั้น ปูนทีพีไอแดงซุปเปอร์ มีขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม แต่ในการผสมใช้งานจะสามารถใช้งานได้พอ ๆ กับปูนแดงปกติทั่วไป 50 กิโลกรัม