ปูนทีพีไอ 197 คือ

ปูนทีพีไอ 197 เป็นปูนอเนกประสงค์ ซึ่งเหมาะกับงาน ก่อ ฉาบ เท งานโครงสร้างขนาดเล็กที่รับกำลังอัดไม่สูงนักและการก่อฉาบทั่วไป ใช้สีสัญลักษณ์ของปูนเป็นสีเขียว หรือจะเรียกว่าปูนเขียวก็ย่อมได้ การทำงานของปูนทีพีไอ 197 ก็เหมือนกับการทำงานปูนก่อฉาบทั่วไป คือ ต้องเตรียม น้ำ ทราย ในการทำงานก่อฉาบ และเพิ่มในส่วนของหินสะอาดไว้ เพื่อผสมปูนในการเทโครงสร้างและในการก่อหรือฉาบผนังนั้น การเตรียมงานที่ดีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้งานออกมาสวยเรียบเนียน ไม่เกิดการหดตัวของปูนเร็วจนทำให้เกิดรอยแตกร้าวของผนังปูนที่ฉาบไว้

                ก่อนที่จะทำการฉาบผนังด้วย ปูนทีพีไอ 197 นั้น ควรมีการเตรียมการผนังที่จะทำการฉาบด้วยการทำความสะอาดผนังและรดน้ำให้ชุ่มเสียก่อน เพื่อให้ปูนที่ฉาบนั้นยึดเกาะกับผนังได้ดีไม่ลอกร่อน เพราะหากไม่มีการรดน้ำผนังให้ชุ่มก่อนที่จะทำการฉาบนั้นจะทำให้ผนังดูดน้ำจากปูนที่ฉาบ เป็นเหตุให้ลอกร่อนและเกิดการแตกร้าวของผนังได้ และ ข้อควรระวังที่สำคัญนั้น ไม่ควรให้ผนังที่เพิ่งฉาบโดนแดดแรง ๆ เพราะจำทำให้น้ำระเหยเร็วเกินไป ทำให้เกิดการแตกร้าวตามมาภายหลังได้

                ปูนทีพีไอ 197 เป็นปูนที่นิยมใช้กันทั่วไป เพราะหาซื้อง่ายและมีคุณภาพ ทำให้ได้เนื้องานที่สวยงาม เรียบเนียน ก่อนการเลือกใช้งานปูนนั้นควรจะต้องมีการศึกษาก่อนว่า งานที่เราจะทำนั้นเหมาะกับปูนประเภทไหน เพื่อให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพมากที่สุด เพราะบ้านคือปัจจัยสำคัญและเป็นพื้นฐานครอบครัวของเรา