ปูนซีเมนต์ซูเปอร์ลูกโลก

 

ปูนซีเมนต์ซูเปอร์ลูกโลก งานเอนกประสงค์

  • สำหรับงานฉาบ ก่ออิฐ ขึ้นรูป โครงสร้างคอนกรีตทั่วไปที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก
  • คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550 น้ำหนัก 40 กิโลกรัม