ปูนเสือ ก่อ ฉาบ เท ได้อย่างมั่นใจในคุณภาพ

 

ปูนก่อมี 2 ประเภท คือ ปูนก่อทั่วไปและปูนก่อแบบสำเร็จพร้อมใช้ ที่มีส่วนผสมทั่วไปของปูนก่อคือปูนซีเมนต์ ทรายและหินบด โดยจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสูตรของทางผลิตภัณฑ์จาก ปูนเสือ หน้าที่ของปูนก่อคือใช้สำหรับการก่อผนังอิฐบล็อก อิฐมอญแดงและอิฐมวลเบา ส่วนผสมที่ใช้ในปัจจุบันของปูนก่อคือ เมื่อทำงานก่อผนังก็ใช้ปูนก่อ 1 ส่วน น้ำ 3 ส่วน ทราย 1 ส่วน ตวงผสมให้เข้ากัน แล้วใส่น้ำให้มีความข้น ความเหลวที่พอเหมาะจะทำงานได้ เพื่อการยึดเกาะอิฐที่ดี นุ่ม เบามือ มีระยะของปูนเสือ ที่แห้งตัว ที่พอเหมาะจะทำให้จัดแนวก่อได้ง่าย ได้ผนังที่แข็งแรงทนทาน

โดยทั่วไปแล้ว ปูนเสือ แบบปูนก่อโดยทั่วไปที่นำหนักปูนจะอยู่ที่ถุงละ 50 กิโลกรัม มาผสมทรายและน้ำแล้วผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ก่อที่ความหนาประมาณ 1.5 ซม. ก่ออิฐมอญแดงประมาณ 2 ตร.ม. หรือถ้าก่ออิฐบล็อกก็ประมาณ 4.5 ตร.ม. ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความหนาของปูนที่ใช้ก่ออีกด้วย ส่วนในปูนก่อสำเร็จแบบผสมน้ำแล้วใช้ได้เลย 1 ถุง สามารถที่จะก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นได้พื้นที่ประมาณ 1.3-1.5 ตร.ม. และการก่ออิฐบล็อกจะได้พื้นที่ประมาณ 2.5-2.8 ตร.ม.

ปูนก่อของ ปูนเสือ มีอยู่มากมายหลายชนิด หลายยี่ห้อ ซึ่งก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ความชอบ ความถนัดและความคุ้นเคยของทางช่างฝีมือในแต่ละคน และปูนก่อนี้เป็นสูตรของการเพิ่มพลังในการยึดเกาะ ทำให้ผนังมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไม่มีการแตกร้าว สามารถที่จะฉาบลื่น ทำงานง่าย และสามารถใช้ในงานโครงสร้างขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี