ปูนตราเสือหลากหลายรูปแบบการใช้งาน

 

 

ปูนตราเสือ ก่อ ฉาบ เท ได้ดั่งใจ เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่เหมาะสำหรับงานก่ออิฐและฉาบผนัง ผนังที่ได้จะแข็งแรง ไม่มีรอยแตกร้าว เนื่องจากเนื้อปูนที่ยึดเกาะได้ดีและมีการยืดหดตัวเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีการใช้ในงานของโครงสร้างขนาดเล็กได้ฉาบลื่นทำงานง่าย เนื่องจากมีฟองอากาศที่กระจายอยู่ในเนื้อปูนที่มีปริมาณพอเหมาะ สามารถที่จะใช้เทคอนกรีตโครงสร้างขนาดเล็กได้ ในถุงปูนจะมีปริมาณ 50 กิโลกรัมต่อถึง จึงสามารถที่จะทำงานได้อย่างหลากหลายและได้บริเวณพื้นที่กว้างอย่าง ใช้งานคุ้มค่าในถุงเดียว

การใช้ ปูนตราเสือ ผนังที่ได้แข็งแรงไม่แตกร้าว เนื่องจากเนื้อปูนที่มีการยืดหดตัวน้อย อุ้มน้ำและสามารถยึดเกาะได้ดี ทำให้การฉาบไหลลื่นทำงานง่าย การใช้งานง่ายแค่เพียงผสมน้ำเล็กน้อยโดยต้องดูที่ความชื่นของทรายเป็นหลัก อิฐที่ทำการก่อควรนำไปแช่น้ำก่อนเพื่อให้อิฐอิ่มตัวก่อนที่จะนำมาก่อ เพื่อเป็นการป้องกันอิฐดูดซึมน้ำจากปูนไปเพื่อให้ผนังแข็งแรงป้องกันอาการแตกร้าวเนื่องมาจากผนังทรุดตัว

ควรทำความสะอาดผนังที่จะฉาบก่อนและมีการรดน้ำให้ชุ่มก่อนการฉาบด้วย ปูนตราเสือ เพื่อป้องกันการแตกร้าวที่มาจากสาเหตุอิฐดูดซึมน้ำจากปูนฉาบ ปูนตราเสือ เพื่อเป็นการลดปัญหาผนังแตกร้าวอันเนื่องมาจากวิธีการทำงาน และควรที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดแรงสั่นสะเทือนบนผิวหนังในระหว่างการฉาบ หรือผนังที่เพิ่งฉาบเสร็จใหม่ ๆ เพราะจะเป็นสาเหตุหลักของการแตกร้าวได้ เมื่อหลังการฉาบแล้วจึงควรที่จะบ่มผนังด้วยน้ำทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความแข็งแรง และลดอาการแตกร้าวลงได้